Volume 4, Issue 2, July 2015

Table of Contents

Editorial

Vijay Kumar Sehgal, Rakesh Kumar

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2015/v4i2/79787, Pagination: 743-744
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0

Research Articles

Arshiya Sehgal, Vijay Kumar Sehgal, Ravinder Singh

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2015/v4i2/79789, Pagination: 745-750
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
Padmaja Kanchi, Daksha Pandit, Abhiram Behera, Kanchanmala Ghorpade

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2015/v4i2/79791, Pagination: 751-755
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
Harbag S. Hara, Mukhtiar Singh, Ajay Gupta, Rajnish Raj, Pritam K. Hara

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2015/v4i2/79792, Pagination: 756-764
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
Shilpa Bathla, S. K. Srivastava, R. K. Sharma, Sudha Chhabra

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2015/v4i2/79797, Pagination: 765-774
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
Bhupinder Kumar, Baljit Jassal, Rajinder Singh Gupta, Gurdeep Kaur Bedi, Savita Kapila

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2015/v4i2/79800, Pagination: 775-784
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
Anil P. Kumar, N. Biplab Singh, Karam Romeo, Th. Bhimo Singh, Robinson Ningshen

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2015/v4i2/79802, Pagination: 785-794
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
Joe Annaji, R. Brindha, S. V. Sowmya

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2015/v4i2/79804, Pagination: 795-801
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
Mamta Sharma, Rajeev Prashar, Tripta Sharma, Ambica Wadhwa, Jasveen Kaur

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2015/v4i2/79806, Pagination: 802-808
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
Praveen Kumar Garg, Jaswant Singh, Tarsem Pal Singh, Sapna, Nikhil Verma

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2015/v4i2/79808, Pagination: 809-817
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
Raston Mondal, Tanusri Biswas, B. P. Ravi Kumar, N. Arlappa, Chitrita Chatterjee, Amit Majumder

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2015/v4i2/79809, Pagination: 818-827
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
K. Parameswari, K. P. Prasad babu

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2015/v4i2/79811, Pagination: 828-833
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
Sumanjeet Kaur, Satish Kumar Thapar, Vikash Shandilya

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2015/v4i2/79813, Pagination: 834-841
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0

Short Communication

Sherry Sharma, Meenakshi Khullar, Sunil Bhardwaj

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2015/v4i2/79814, Pagination: 842-847
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0

Case Report

H. K. Sowmya, V. J. Mahima, T. S. Ashwini, M. S. Parinitha

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2015/v4i2/79852, Pagination: 848-851
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
Ravi Ranjan, Rohit kumar Jha, J. K. E. Patro, Shital Malua, Pankaj Bodra

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2015/v4i2/79853, Pagination: 852-855
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
Pervez Ahmed, Anirudh Reddy, Narayanan Cunnigaiper Dhanasekhar

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2015/v4i2/79854, Pagination: 856-860
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
S. K. Kaushik, Shashidevi Haranal, Nitesh Naresh

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2015/v4i2/79855, Pagination: 861-864
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
Sejal Kumarpal Munoyath, Prathibha Gopalraju, Neha Pal, Kapil Ahuja, Prashanth

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2015/v4i2/79856, Pagination: 865-869
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
Hemta Pradhan, S. Kenny Singh, Robinson Ningshen, Ksh Birendra Singh, T. Jeetenkumar Singh

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2015/v4i2/79857, Pagination: 870-873
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
Vineet Mahajan, Anil Kashyap

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2015/v4i2/79858, Pagination: 874-878
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
Ameya Bihani, Yogesh Dokhe, Priyanka Hardikar, Omkar Halwai, Arpit Sharma, Jyoti Dabholkar

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2015/v4i2/79859, Pagination: 879-882
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
Dinesh Sodhi, Krishna Veer Chaudhari, Swati Gupta, Rushik Raval, Ahemer Arif Shaikh, Akhil Kapoor

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2015/v4i2/79860, Pagination: 883-885
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
Ravi Ranjan, Rohit kumar Jha, Shital Malua, Pankaj Bodra, Krishna Murari

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2015/v4i2/79861, Pagination: 886-890
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
Veerinder Pannu, Rujuta Katkar, Madhu Nair

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2015/v4i2/79862, Pagination: 891-896
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
R. Sindhu, S. K. Behera, Jayanti Nayak, D. P. Mishra

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2015/v4i2/79863, Pagination: 897-900
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0

Review Article

Thayumanavan B., Jeyanthikumari T., Abu Dakir, Vani N.V.

DOI: 10.18311/ijmds/2015/19653, Pagination: 901-905
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
Aum B. Joshi, Manju Gopakumar, Amitha M. Hegde

DOI: 10.18311/ijmds/2015/19728, Pagination: 906-912
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
Koduru Sravani, Suchetha A., Darshan B. Mundinamane, Divya Bhat, D. Nanditha Chandran, Rajeshwari H. R.

DOI: 10.18311/ijmds/2015/19729, Pagination: 913-921
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
Nishith M. Paul Ekka, Shital Malua, Pankaj Bodra, Rohit Kumar Jha, Krishna Murari

DOI: 10.18311/ijmds/2015/19730, Pagination: 922-931
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
Nanditha Chandran, Suchetha A., Darshan B. Mundinamane, Sapna N., Koduru Sravani, Prajakta V. Phadke

DOI: 10.18311/ijmds/2015/19731, Pagination: 932-945
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
Kusum Bali, Arwinder Pal Singh, Bhavneet Kaur

DOI: 10.18311/ijmds/2015/19733, Pagination: 946-951
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
Tania Moudgil, Yashi Bansal

DOI: 10.18311/ijmds/2015/19734, Pagination: 952-962
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0