Volume 32, Issue 4, December 2018

Table of Contents

Research Articles

Thiruvengadam Venkatesan, Ankita Gupta, Ravi P. More, Preethi Raguraman, Reeta Baskhar

DOI: 10.18311/jbc/2018/21674, Pagination: 215-223
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 253
Richa Varshney, H. M. Yeshwanth, Chandish R. Ballal

DOI: 10.18311/jbc/2018/22438, Pagination: 224-229
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 285
S. S. Hari Sankar, O. P. Reji Rani

DOI: 10.18311/jbc/2018/19808, Pagination: 230-238
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 18
Tripti Gupta, Chandish R. Ballal, Shashikala S. Kadam

DOI: 10.18311/jbc/2018/19907, Pagination: 239-245
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 285
K. V. Nayan Ganesh, A. L. Reyaz, N. Balakrishnan

DOI: 10.18311/jbc/2018/21604, Pagination: 246-251
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 226
Mudasir Gani, A. V. Mary Josepha, L. Satish, Sahadev Chouhan, Mallikarjun Gadwala, Mir Nisar Ahmad, V. Sivaprasad

DOI: 10.18311/jbc/2018/21668, Pagination: 252-256
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 245
Konda Sameer, G. Sobanbabu, K. G. Sabarinathan, V. K. Parthiban, V. Ramamoorthy

DOI: 10.18311/jbc/2018/21771, Pagination: 257-263
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 222
Sumit Kumar, S. K. Biswas, H. G. Prakesh

DOI: 10.18311/jbc/2018/17890, Pagination: 264-269
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 191

Research Notes

K. S. Sangha, P. S. Shera, Sudhendu Sharma, Rabinder Kaur

DOI: 10.18311/jbc/2018/22571, Pagination: 270-274
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 73
C. Anih Agatha, V. Lawal Thank God, V. Lawal Thank God

DOI: 10.18311/jbc/2018/22745, Pagination: 275-278
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 44