Level of Exclusive Breastfeeding for the First 6 Months in 0-24 Month Infants and Children in a Family Health Center in Şanlıurfa and the Factors Affecting it


Affiliations

  • Harran University Faculty of Medicine, Department of Public Health, Sanliurfa, 63300, Turkey
  • Harran University Faculty of Medicine, Department of Public Health, Şanlıurfa, 63300, Turkey

Abstract

Purpose: The research is conducted to determine the level of exclusive breastfeeding for the first 6 months in infants of mothers who have 0-24 month infants/children in Şanlıurfa and the factors affecting it. Method: The study is a crosssectional type. It was conducted between February and March 2018. Mothers with 0-24 month infants/children registered in a family health center are the study population. 358 people participated in the study. Results: The median age of the women in the research is 27 years. Education level of 75.5% of women was primary school and below, 14.2% of them were agricultural worker, 62.3% of them had no health insurance. Level of exclusive breastfeeding for the first 6 months in 6-24 month infants and children is 15.0%. 63.7% of newborns received breast milk as the first food after birth. In the logistic regression model; while being agricultural worker negatively affects the condition of exclusive breastfeeding for the first 6 months by 5.2 times, using the pacifier-baby bottle by 2.7 times, not receiving breastfeeding counselling from primary health institutions by 4.1 times, 1 unit increase in the number of daily breastfeeding affects 1.6 times positively. Conclusion: Level of exclusive breastfeeding for the first 6 months is very low. In secondary and tertiary health care institutions, studies should be done to increase the quality and quantity of breastfeeding and breast milk counselling; the counselling services should be reached to women who are seasonal agricultural workers. The positive contribution of the primary healthcare institutions on breastfeeding should be improved and maintained.

Keywords

Breast Milk, Breastfeeding, Exclusively

Subject Discipline

Public Health

Full Text:

References

Bağcı TB. Beslenmesi BİGÇ, Akın L, editor. Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları; 2015. p. 1273–81.

United Nations Children’s Fund. Global strategy for infant and young child feeding; 2003; Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42590/1/9241562218.pdf

Braimoh, Davies JL. When ‘breast’is no longer ‘best’: Postpartum constructions of infant-feeding in the hospital.Social Science and Medicine. 2014; 123:82–9. https://doi. org/10.1016/j.socscimed.2014.10.052 PMid:25462608

American Academy of Pediatrics (AAP), Breastfeeding and the use of human milk.Pediatrics, . 2012; 129(3):827–41.Available from: http://dx.doi.org/10.1542/peds.2011-3552 https://doi.org/10.1542/peds.2011-3552

Topal S, Çınar N, Altınkaynak S. Emzirmenin Anne Sağlığına Yararları; 2017.

WHO. Infant and young child feeding. 2018. Available from: http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ infant-and-young-child-feeding

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ankara: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C.K.B.v.T.

Breastfeeding A Mothers Gift For Every Child. United Nations Children’s Fund (UNICEF); 2018. Available from: https://www.unicef.org/publications/index_102824.html

Çalık KY, Çetin FC, Erkaya R. Annelerin emzirme konusunda uygulamaları ve etkileyen faktörler. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017; 6(3):80–91.

Şatır G, Çelik M, Kemhacıoğlu M. Emzirme Döneminde Olan Annelerin Bebek Besleme Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörler. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2017; 24(3):60–6. https://doi.org/10.17343/sdutfd.277492

Şahin BB, Özyurt BC. Manisa’da yarı-kentsel bir bölgede 0-24 ay çocuklarda anne sütü alma durumu ve beslenme alışkanlıkları. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, 2017; 15(3):164–75.

Şafak Ç, Ata TN. Anne sütü ile beslenme sürelerinin yaşam çözümlemesi ile incelenmesi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti örneği.

UNICEF. Breastfeeding; 2014. Available from: http://www.unicef.org/nutrition/index_24824.html

WHO and UNICEF issue new guidance to promote breastfeeding in health facilities globally. Available from: http:// www.who.int/news-room/detail/11-04-2018-who-andunicefissue-new-guidance-to-promote-breastfeeding-inhealthfacilities-globally

2017 Global Nutrition Global Profile. Available from: www.globalnutritionreport.org

Gümüştakım RŞ, et al. 0-2 yaş çocuklarda beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi: Çok merkezli çalışma.Family Practice and Palliative Care, 2017; 2(1):1-8. https:// doi.org/10.22391/920.308548

Yetim A, Yetim Ç, Devecioğlu E. Iğdır’da annelerin süt çocuğu beslenmesi konusundaki bilgi ve davranışları; 2015.

Ünsal H, et al. Toplumda anne sütü verme eğilimi ve buna etki eden faktörler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi.2005; 48(3):226–33.

Ulutasdemir N, et al. Effects of occupational health and safety on healthy lifestyle behaviors of workers employed in a private company in Turkey. Ann Glob Health. 2015; 81(4):503–11. PMid: 26709282 https://doi.org/10.1016/j. aogh.2015.08.018 PMid:26709282

Arora A, et al. Determinants of breastfeeding initiation among mothers in Sydney, Australia: findings from a birth cohort study. International Breastfeeding Journal. 2017; 12(1):39. PMid: 28932255, PMCid: PMC5602913 https:// doi.org/10.1186/s13006-017-0130-0 PMid:28932255 PMCid:PMC5602913

Cangöl E, Şahin N. Emzirmeyi etkileyen faktörler ve emzi̇rme danışmanlığı (Factors affecting breastfeeding and breastfeeding counselling). Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2014; 45(3):100–5. https://doi.org/10.16948/zktb.80388

Turan A, et al. How mothers feed their 0-12-month-old children in Turkey’s Eastern province of Van? Turkish Journal of Public Health. 2015; 13(3).

Sivri BB, et al. 0-6 aylık bebeği olan annelerin katı gıdaya geçiş süreci ve emzirmeye ilişkin bilgi ve uygulamaları.Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2014; 5(1):59–65.

Özkara H, et al. Emzirme danışmanlığı. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2016; 15(6).

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Emzirme ve Anne Sütü ile İlgili Sık Sorulan Sorular; 2015. Available from: https://dosyaism.saglik.gov.tr/Eklenti/9282

Türk Neonatoloji Derneği, Sağlıklı Term Bebeğin Beslenmesi Rehberi; 2014. Available from: http://www.neonatology.org.tr/wp-content/uploads/2016/12/term_ beslenme.pdf

Kucuk E. Health perception and healthy lifestyle behaviors of female factory workers. Arch Environ Occup Health.2016; 71(4):216-21. PMid: 26067209 https://doi.org/10.108 0/19338244.2015.1058237 PMid:26067209

Yıldız AD. Evaluation of the development characteristics of the 0 to 6 year old children of families engaged in seasonal agricultural.

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Türkiye’de Kadın. ANKARA; 2018. Available from: https://kadininstatusu.aile.gov.tr/uploades/ pages/turkiye-de-kadin

Koruk İ. İhmal Edilen Bir Grup: Göçebe Mevsimlik Tarim İşçileri. Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi (MSG). 2015; 10(38).

Sülü UE, Çakal MM, Avşar A. Annelerin 0-1 Yaş Arası Bebeklerinde Emzik Kullanma Durumları; 2017.

Tunçel EK, Dündar C, Pekşen Y. Ebelerin anne sütü ile ilgili bilgi ve uygulamalarının değerlendirilmesi. Kocatepe Tıp Dergisi. 2005; 6(1).

Howard CR, et al. Randomized clinical trial of pacifier use and bottle-feeding or cupfeeding and their effect on breastfeeding. Pediatrics. 2003; 111(3):511–8. PMid: 12612229 https://doi.org/10.1542/peds.111.3.511 PMid:12612229

Başar F, Arıöz DT, The evaluation of the education for the pregnants on puerperium care and baby care; 2017.

Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Sağlık Bakanlığı Yayın No: 924. Ankara; 2014

Bolat F, et al. İlk altı ayda anne sütü ile beslenmeye etki eden faktörler. Çocuk Dergisi. 2011; 11(1):5–13. https:// doi.org/10.5222/j.child.2011.005

Mekuria G, Edris M. Exclusive breastfeeding and associated factors among mothers in Debre Markos, Northwest Ethiopia: A cross-sectional study. International breastfeeding journal. 2015; 10(1):1. PMid: 25635183, PMCid: PMC4310186 https://doi.org/10.1186/s13006-014-0027-0 PMid:25635183 PMCid:PMC4310186

Gökçeoğlu E. Annelerin emzirme özyeterlilikleri ile sütün yeterlilik algısı arasindaki ilişkinin incelenmesi; 2014.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.