Volume 65, Issue 12, December 2017

Table of Contents

Articles

Fusheng Niu, Yawei Zhao, Jinxia Zhang, Long Wang
Pagination: 629-633
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 284
Zheng-Yuan Jia, Gang Zhang, Gui-Bin Zhang
Pagination: 634-640
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 251
Biyao Geng, Wen Ni, Jiajia Wang, Xiajie Qiu, Xiaowei Cui, Chao Ren, Siqi Zhang, Yi Xing
Pagination: 641-647
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 103
Liangliang Jia, Tagen Dai, Chaozhuang Xi, Dexian Zhang, Richard C. Bayless
Pagination: 648-657
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 37
Xiaoming Lou, Congcong Wang, Wenbin Jian
Pagination: 658-667
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 88
Binglei Li, Yongbing Li
Pagination: 668-675
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 26
Yongxiang Zhang, Yingchun Tang, Bo Ming
Pagination: 676-683
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 123
Hongfen Zhang, Xiangfeng Shi, Erxin Gao, Shaofei Zhao, Ruihong Zhang
Pagination: 684-690
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 104
Hongbo Guo, Yongheng Sun
Pagination: 691-695
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 108
Xiuwu Wang, Wei Luo, Junliang Li, Jie Liu, Ruiquan Liao, Dequan Xu
Pagination: 696-702
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 230
Jun Zhang, Yunbo Li, Xifang Tian
Pagination: 703-707
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 36
Junfeng Liu, Ruize Qin, Hongbo Shi
Pagination: 708-713
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 223
Xiaodong Wang, Xiaoyun Wang, Jie Liu, Youcheng Jiang, Yuanyuan Pu
Pagination: 714-718
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 103
Qian Jia
Pagination: 719-723
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 122
Mijun Wang, Xiancheng Mao, Haidong Jiang
Pagination: 724-729
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 190
Yanshun Zhao, Peng Li, Qilei Yin, Tong Wang
Pagination: 730-737
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 139
Liu Peng, Yue Jianhua
Pagination: 738-742
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 245
Shu Yan, Jianhua Yao, Ji Li, Xu Zhu, Chao Wang, Wei He, Shizhong Ma
Pagination: 743-748
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 97
Li Yang, Taozhen Huang, Shengbang Song
Pagination: 749-756
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 223
Zhengsong Yu, Yang Rui
Pagination: 757-762
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 19