Volume 65, Issue 8, August 2017

Table of Contents

Articles

Fan Shen, Jun Du, Guojian Feng
Pagination: 423-431
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 293
Aveek Mangal, Falguni Sarkar, P. S. Paul
Pagination: 432-437
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 22
Lei Wang, Yao Wei, Yongyi Ren
Pagination: 438-443
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 266
Qu Xiyu, Dong Xiaofang, Liu Zhen, Zhang Shoupeng, Wang Weiqing, Fang Zhengwei
Pagination: 444-453
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 200
Sandeep Kumar Sahoo, B. S. Choudhary
Pagination: 454-460
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 50
Jingtai Ran, Kepeng Hou, Niyan Dai, Kegang Li
Pagination: 461-466
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 226
Kun Liu
Pagination: 467-472
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 179