Volume 65, Issue 5, May 2017

Table of Contents

Articles

Fan Zhuangqing, Li Juncheng, Li Huimin, Lu Yonggang, Wang Jianmin, Chen Jing, Kang Jianyi
Pagination: 233-239
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 264
Guozhang Wang, Gengxing Guo
Pagination: 240-244
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 115
P. Balamadeswaran, A. K. Mishra, Phalguni Sen, M. Ifthikhar Ahmed
Pagination: 245-251
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 75
He Wei, Li Mengying, Shuyi Guo
Pagination: 252-257
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 225
Fang Shao, Fa Zhang, Zhijin Zhou, Yunhai Wang, Lihua Xiao, Qingdong Qin, Aijun Liu
Pagination: 258-268
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 148
Shakti Patnaik, Ramesh M. Bhatawdekar, Mohamad Tonnizam Edy, Mohan Gore
Pagination: 269-272
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 16
He Wei, Lin Xinhao, Zhang Qianqian, Guo Shuyi
Pagination: 273-277
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 81
Shuangming Ling
Pagination: 278-282
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 251
Hai-Xin Wu, Min Xia, Qing-zhi Yan, Tian Tian, Qi-peng Hu, Chang-Chun Ge
Pagination: 283-290
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 58
He Wei, Zhu Ge, Guo Shuyi
Pagination: 291-297
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 217
Li Liu, Jing Li, Ya Gong, Yaiming Pi, Libo Yang
Pagination: 298-303
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 248
Tingting Wang, Wanchun Zhao, Liandi Zhang, Xiaohan Feng, Kunpeng Zhang
Pagination: 304-313
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 145
Xinli Xu, Xinming Zhang
Pagination: 314-318
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 155
Song Feng-Min, Zhang Xing-Chang, Zhen Li-Sha, Ge Hong-Guang, Li Chen
Pagination: 319-327
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 166
Li Liu, Yanming Pi, Ying He, Zhenxing Zhang, Zetian Meng, Zhipeng Dai
Pagination: 328-333
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 103
Hu Yajie, Ye Jiaren
Pagination: 334-339
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 154
Li Liu, Jing Li, Naiyuan Zhang, Jinsheng Hao, Yanfen Sui, Yanfu Pi
Pagination: 340-346
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 252