Volume 6, Issue 1, January - June 2019

Table of Contents

Original Research Article

Shreeya V. Kulkarni, Monika B. Bhagat, K. S. Burse, Chaitanya Bharadwaj, Vandana Sancheti

DOI: 10.18311/mvpjms/2019/v6i1/18348, Pagination: 1-7
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views:
Deepak Thombare, Dinesh Joshi

DOI: 10.18311/mvpjms/2019/v6i1/18338, Pagination: 8-14
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views:
Sudhir Bhamre, Sanket Chaudhari

DOI: 10.18311/mvpjms/2019/v6i1/18365, Pagination: 15-21
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views:
Hemantkumar Borse, Aakash Bhamre

DOI: 10.18311/mvpjms/2019/v6i1/18958, Pagination: 22-27
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views:
Kailash Mogal, Datta Sonwane

DOI: 10.18311/mvpjms/2019/v6i1/18668, Pagination: 28-33
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views:
Rewati Khairnar, Sunita Sankalecha

DOI: 10.18311/mvpjms/2019/v6i1/11041, Pagination: 34-38
   Full-Text PDF    Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views:
Saudamini Jaywantrao Jadhav, Dhiraj Namdeo Balwir

DOI: 10.18311/mvpjms/2019/v6i1/18274, Pagination: 39-44
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views:
Rushika Patel, Sumeet Kaur Ghai, Shreeya V. Kulkarni, Chaitanya Bharadwaj, Vandana Sancheti, K. S. Burse

DOI: 10.18311/mvpjms/2019/v6i1/18347, Pagination: 45-52
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views:
Sudhir Bhamre, Ravikumar Phad

DOI: 10.18311/mvpjms/2019/v6i1/18706, Pagination: 53-59
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views:
Nikhilkumar Pradipkumar Patel, Neelima Deodatta Chafekar, Pratibha Balasaheb Sonwane

DOI: 10.18311/mvpjms/2019/v6i1/18610, Pagination: 60-65
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views:
Sushama Dugad, Pankaj Bhandare, Ramesh Sundrani, Gauri Kulkarni, Nilesh Patil

DOI: 10.18311/mvpjms/2019/v6i1/23683, Pagination: 66-71
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views:
Sameer Balasaheb Dharrao, Premsaroj Bansilal Bhansali

DOI: 10.18311/mvpjms/2019/v6i1/18602, Pagination: 72-77
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views:
Padmaja Satyen Joshi, Manasi Harish Kathaley, Rucha Umesh Dashrathi, Shreeda Uday Prasade

DOI: 10.18311/mvpjms/2019/v6i1/23570, Pagination: 78-83
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views:
Gauri Suhas Kulkarni, Maya Madhav Mortale, Juhi R. Kadukar, Abhijit J. Telkhade

DOI: 10.18311/mvpjms/2019/v6i1/18590, Pagination: 84-87
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views:
Kalyan Dadaram Nale, Chetan Shridhar Patil, Neelima Deodatta Chafekar

DOI: 10.18311/mvpjms/2019/v6i1/18663, Pagination: 88-92
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views:
Monika Ganpat Thavare, Ajit Subhash Patil

DOI: 10.18311/mvpjms/2019/v6i1/18670, Pagination: 93-99
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views:

Case Reports

Hemantkumar Gopal Borse, Usha Vaswani

DOI: 10.18311/mvpjms/2019/v6i1/15495, Pagination: 100-102
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: