Volume 2, Issue 1, January-June 2015

Table of Contents

Original Research Article

Surekha Tushar Nemade, Mrunal Suresh Patil, Rajendra Annasaheb Chaudhari, Ashok J. Vankudre

DOI: 10.18311/mvpjms/2015/v2/i1/789, Pagination: 1-3
   Full-Text PDF Abstract Views: 317 | Pdf Views: 2139
Devashri Uday Patil, Kiran S. Burse, Shreeya Kulkarni, Vandana Sancheti, Chaitanya Bharadwaj

DOI: 10.18311/mvpjms/2015/v2/i1/790, Pagination: 4-14
   Full-Text PDF Abstract Views: 751 | Pdf Views: 627
Yogesh L. Jadhav, Shailesh A. Bondarde

DOI: 10.18311/mvpjms/2015/v2/i1/791, Pagination: 15-19
   Full-Text PDF Abstract Views: 561 | Pdf Views: 614
Sagar Sonawane, M. K. Tolani, Milind Suryawanshi, Priyanka Patil

DOI: 10.18311/mvpjms/2015/v2/i1/792, Pagination: 20-25
   Full-Text PDF Abstract Views: 289 | Pdf Views: 169
Harshal A. Patil, Archana Patil, Suresh V. Mahajan

DOI: 10.18311/mvpjms/2015/v2/i1/793, Pagination: 26-29
   Full-Text PDF Abstract Views: 473 | Pdf Views: 747
Rucha Sule, Sunil G. Gupte

DOI: 10.18311/mvpjms/2015/v2/i1/794, Pagination: 30-33
   Full-Text PDF Abstract Views: 372 | Pdf Views: 241
Manmeet Singh, Sunil G. Gupte

DOI: 10.18311/mvpjms/2015/v2/i1/795, Pagination: 34-38
   Full-Text PDF Abstract Views: 278 | Pdf Views: 232
Snehal P. Desale, Anil S. Gugle, Rahul Kote, Vikrant M. Jadhav

DOI: 10.18311/mvpjms/2015/v2/i1/796, Pagination: 39-48
   Full-Text PDF Abstract Views: 573 | Pdf Views: 351
S. D. Bhamre, K. Mogal Kailash, C. A. Sadiwala

DOI: 10.18311/mvpjms/2015/v2/i1/797, Pagination: 49-52
   Full-Text PDF Abstract Views: 286 | Pdf Views: 316
Pari A. Pulate, Tushar Narkhede, Sushma S. Chandak

DOI: 10.18311/mvpjms/2015/v2/i1/798, Pagination: 53-56
   Full-Text PDF Abstract Views: 225 | Pdf Views: 200
B. K. Mutha, Sushma Dugad, Saurabh Ambadekar, Anand Singh

DOI: 10.18311/mvpjms/2015/v2/i1/799, Pagination: 57-60
   Full-Text PDF Abstract Views: 325 | Pdf Views: 212
Sagar Sonawane, M. K. Tolani, Ravindra Sonawane, Nilesh Ahire, Suhas Patil, Sandip Patil

DOI: 10.18311/mvpjms/2015/v2/i1/800, Pagination: 61-64
   Full-Text PDF Abstract Views: 214 | Pdf Views: 153
Abhijeet Madhukar Patil, K. Mogal Kailash

DOI: 10.18311/mvpjms/2015/v2/i1/801, Pagination: 65-66
   Full-Text PDF Abstract Views: 189 | Pdf Views: 107