Volume 2, Issue 1, January-June 2015

Table of Contents

Original Research Article

Surekha Tushar Nemade, Mrunal Suresh Patil, Rajendra Annasaheb Chaudhari, Ashok J. Vankudre
Pagination: 1-3
   Full-Text PDF Abstract Views: 317 | Pdf Views: 2139
Devashri Uday Patil, Kiran S. Burse, Shreeya Kulkarni, Vandana Sancheti, Chaitanya Bharadwaj
Pagination: 4-14
   Full-Text PDF Abstract Views: 751 | Pdf Views: 627
Yogesh L. Jadhav, Shailesh A. Bondarde
Pagination: 15-19
   Full-Text PDF Abstract Views: 561 | Pdf Views: 614
Sagar Sonawane, M. K. Tolani, Milind Suryawanshi, Priyanka Patil
Pagination: 20-25
   Full-Text PDF Abstract Views: 289 | Pdf Views: 169
Harshal A. Patil, Archana Patil, Suresh V. Mahajan
Pagination: 26-29
   Full-Text PDF Abstract Views: 473 | Pdf Views: 747
Rucha Sule, Sunil G. Gupte
Pagination: 30-33
   Full-Text PDF Abstract Views: 372 | Pdf Views: 241
Manmeet Singh, Sunil G. Gupte
Pagination: 34-38
   Full-Text PDF Abstract Views: 278 | Pdf Views: 232
Snehal P. Desale, Anil S. Gugle, Rahul Kote, Vikrant M. Jadhav
Pagination: 39-48
   Full-Text PDF Abstract Views: 573 | Pdf Views: 351
S. D. Bhamre, K. Mogal Kailash, C. A. Sadiwala
Pagination: 49-52
   Full-Text PDF Abstract Views: 286 | Pdf Views: 316
Pari A. Pulate, Tushar Narkhede, Sushma S. Chandak
Pagination: 53-56
   Full-Text PDF Abstract Views: 225 | Pdf Views: 200
B. K. Mutha, Sushma Dugad, Saurabh Ambadekar, Anand Singh
Pagination: 57-60
   Full-Text PDF Abstract Views: 325 | Pdf Views: 212
Sagar Sonawane, M. K. Tolani, Ravindra Sonawane, Nilesh Ahire, Suhas Patil, Sandip Patil
Pagination: 61-64
   Full-Text PDF Abstract Views: 214 | Pdf Views: 153
Abhijeet Madhukar Patil, K. Mogal Kailash
Pagination: 65-66
   Full-Text PDF Abstract Views: 189 | Pdf Views: 107