Volume 10, Issue 3-4, December 2010

Table of Contents

Articles

Seema Chaudhary, P.K. Singh, Anil Kr. Gupta, Ajay Pratap Singh

DOI: 10.18311/jeoh/2010/18299, Pagination: 111-119
   Full-Text PDF Abstract Views: 89 | Pdf Views: 72
S. K. Tripathy, K K Gaur, N. Sarangi

DOI: 10.18311/jeoh/2010/18302, Pagination: 121-127
   Full-Text PDF Abstract Views: 103 | Pdf Views: 277
Anupma Kumari, Kakoli Ghose Roy, Supriya Nath, Nisha Gupta, Puja Pallavi, Shreya Singh, Sweta Kumari, Shahia Yasmin, Nidhi Rastogi

DOI: 10.18311/jeoh/2010/18304, Pagination: 129-133
   Full-Text PDF Abstract Views: 101 | Pdf Views: 111
Anjali Singh, Tanuja ., Ravish Kumar, S.P. Roy

DOI: 10.18311/jeoh/2010/18309, Pagination: 135-141
Abstract Views: 90 | Pdf Views: 111
B. O. Ahlante, J. N. Afiukwa, O. I. Ajayi

DOI: 10.18311/jeoh/2010/18328, Pagination: 143-148
   Full-Text PDF Abstract Views: 118 | Pdf Views: 67
Akhilesh K. Mishra, W.S. Lakra, J. P. Bhatt, M. Goswami, N.S. Nagpure, Vineet K. Dubey

DOI: 10.18311/jeoh/2010/18329, Pagination: 149-155
Abstract Views: 70 | Pdf Views: 67
M. C. Bhatnagar, Dheer Pal Sing, Indu Sharma

DOI: 10.18311/jeoh/2010/18330, Pagination: 157-163
   Full-Text PDF Abstract Views: 120 | Pdf Views: 298
B. O. Ahlante, J. N. Afiukwa, L.F.O. Obika, M. Ayala, M.O. Daodu

DOI: 10.18311/jeoh/2010/18332, Pagination: 165-172
   Full-Text PDF Abstract Views: 108 | Pdf Views: 204
R.P. Mali, M.S. Kadam

DOI: 10.18311/jeoh/2010/18333, Pagination: 173-176
   Full-Text PDF Abstract Views: 108 | Pdf Views: 112
A.V. Mane, B.A. Karadge, J.S. Samant

DOI: 10.18311/jeoh/2010/18339, Pagination: 177-182
   Full-Text PDF Abstract Views: 120 | Pdf Views: 89
P. K. Mishra, Lily Jaiswal, A. Kumar, D. Kumar, J. P. Pandey, A. K. SInha, B. C. Prasad

DOI: 10.18311/jeoh/2010/18340, Pagination: 183-196
   Full-Text PDF Abstract Views: 125 | Pdf Views: 161
Syed Zulifiqar Ahmad Andrabi, Prakash Chandra Tewari, Chandra Bhan Chaudhary, Siddhartha Shukla

DOI: 10.18311/jeoh/2010/18341, Pagination: 197-202
   Full-Text PDF Abstract Views: 111 | Pdf Views: 153
Tanuja ., Anjali Singh, J. K. Singh, A. Nath, Ravish Kumar

DOI: 10.18311/jeoh/2010/18342, Pagination: 203-209
   Full-Text PDF Abstract Views: 171 | Pdf Views: 200
Ramesh Chandra, Ambrish Kaushal, Ram Autar, Amit Anand, Anshul Chandra

DOI: 10.18311/jeoh/2010/18343, Pagination: 211-216
   Full-Text PDF Abstract Views: 140 | Pdf Views: 147
B.O Ahiante, J. N. Afiukwa, O. I. Ajayi

DOI: 10.18311/jeoh/2010/18344, Pagination: 217-222
   Full-Text PDF Abstract Views: 140 | Pdf Views: 70
Ashish Pandey, U.K Pandey, P. K. Shrivastava

DOI: 10.18311/jeoh/2010/18345, Pagination: 223-227
   Full-Text PDF Abstract Views: 123 | Pdf Views: 248