Volume 13, Issue 2, 2021

Table of Contents

Editorial

Hima Bindu Ponnam, Butchi Raju Akondi

DOI: 10.18311/ajprhc/2021/27648, Pagination: 123-124
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 98

Research Articles

Avneesh Kumar, Asha Pathak, Alok Dixit, Manoj Kumar

DOI: 10.18311/ajprhc/2021/27517, Pagination: 125-131
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 275
Arjilli Vamsy, V. Sathia Lakshmi, T. Satya Prakash Venkatachalam

DOI: 10.18311/ajprhc/2021/26879, Pagination: 132-138
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 137
Tamilselvan Pachiyappan, Kousalya V. Kumar, Preethi Mark, Ragukumar Venugopal, Divya Jilumudi, Bharathi Palanisamy

DOI: 10.18311/ajprhc/2021/26836, Pagination: 139-145
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 178
Truc Ngoc Diem Do, Thuan Duc Lao, Thuy Ai Huyen Le

DOI: 10.18311/ajprhc/2021/27325, Pagination: 146-156
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 130
Meganathan M., K. Madhana Gopal, Deepa Kameswari P.

DOI: 10.18311/ajprhc/2021/26387, Pagination: 157-162
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 214
Asmaa Abdel Nasser, Jawaher Mansour Al Sharfa, Mariam Ali AL-Garni, Fatima Aqeel Alzubaidi, Ashjan Salem Bahwirith, Mariam Aqeel Alzubaidi, Hani Atwa

DOI: 10.18311/ajprhc/2021/26684, Pagination: 163-176
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 230
Arumugam Elangovan, Alex Eapen, Padmapriya V. M., Jaganathasamy Nagaraj, Radhakrishnan Kannan, Muthusamy Ravi, Aridoss Santhakumar, Mathiyazhakan Malathi, Govindhasamy Elavarasu, Divya A. Merciline

DOI: 10.18311/ajprhc/2021/27687, Pagination: 177-186
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 173
Aminah Allohaibi, Fatimah Yousef, Ghadeer Joudah, Hussam Rajab, Ikhlas Sindi, Mai Albaik

DOI: 10.18311/ajprhc/2021/26763, Pagination: 187-196
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 232
Seema R. Saple, Sadanand E. Raval, Vikas V. Vaidya

DOI: 10.18311/ajprhc/2021/27448, Pagination: 197-201
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 97
Mrudul Vekaria, Pravin Tirgar

DOI: 10.18311/ajprhc/2021/26698, Pagination: 202-218
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 104
Rajbir Kaur Bahia, Sarah Quais, Ammar Suhail

DOI: 10.18311/ajprhc/2021/27254, Pagination: 219-226
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 256