Gan, Xiaohong, School of Information Management, Jiangxi University of Finance & Economics, Nanchang 330 013, China