[1]
K. Karthikeyan and S. Jacob, “Bioefficacy of White Muscardine Fungus, <I>Beauveria bassiana</I> (Balsamo) Vuillemin and Entomopathogenic Nematode, <I>Heterorhabditis indica</I> (Poinar) against Rice Blue Beetle, <I>Leptispa pygmaea</I> Baly”, JBC, vol. 23, no. 1, pp. 79–81, Apr. 2009.