Volume 34, Issue 1, March 2020

Table of Contents

Review Articles

Manjunath T. M.

DOI: 10.18311/jbc/2020/23252, Pagination: 1-7
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 102

Research Articles

Adhikari D., Joshi S. L., Thapa R. B., Pandit V., Sharma D. R.

DOI: 10.18311/jbc/2020/22833, Pagination: 8-14
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 84
Alfred Daniel J., Ramaraju K., Sudheer K., Vishnu K.

DOI: 10.18311/jbc/2020/22629, Pagination: 15-25
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 129
Sravika A., Shylesha A. N., Jagadeesh K. S., Shivalingaswamy T. M., Nagaraju N., Sheshshayee M. S.

DOI: 10.18311/jbc/2020/24337, Pagination: 26-29
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 260
Sithanantham S.

DOI: 10.18311/jbc/2020/23176, Pagination: 30-36
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 95
Jaswinder Kaur, Pradyumn Kumar, Suby S. B., Sekhar J. C., Anjali Upadhyaya, Bana J. K., Yadav S. R.

DOI: 10.18311/jbc/2020/23014, Pagination: 37-42
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 132
Manisha B. L., Visalakshi M. M., Sairam Kumar D. V., Kishore Varma P.

DOI: 10.18311/jbc/2020/23164, Pagination: 43-46
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 195
Visalakshi M., Bhavani B.

DOI: 10.18311/jbc/2020/22829, Pagination: 47-51
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 122
Shubhransu Nayak, Urmila Dhua, Soma Samanta

DOI: 10.18311/jbc/2020/24839, Pagination: 52-58
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 141
Ghosh S.K., Nataraj T., Usha Nandini, Asha

DOI: 10.18311/jbc/2020/23013, Pagination: 59-65
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 97
Rashid Pervez, Uma Rao

DOI: 10.18311/jbc/2020/23012, Pagination: 66-72
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 151
Sarswati Negi, Sharma P. L., Verma S. C., Chandel R. S.

DOI: 10.18311/jbc/2020/23249, Pagination: 73-81
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 116

Research Notes

Omprakash Navik, Venkatesan T., Ashika T.R.

DOI: 10.18311/jbc/2020/24933, Pagination: 82-85
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 193
Abdul Rasheed V., Koteswara Rao S. R., Sreedevi K., Bhaskar B., Ashika T. R., Venkatesan T., Jalali S. K.

DOI: 10.18311/jbc/2020/25316, Pagination: 86-89
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 110
Gayathri Subbiah, Velmurugan K.

DOI: 10.18311/jbc/2020/23253, Pagination: 90-93
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 172