Volume 22, Issue 1, June, 2008

Table of Contents

Articles

C. Sankaranarayanan, N. Somasekhar, B. Singaravelu, M. Shanmugasundaram

DOI: 10.18311/jbc/2008/3791, Pagination: 1-5
   Full-Text PDF Abstract Views: 67 | Pdf Views: 173
Kumkum Walia, H. K. Bajaj, R. K. Walia, S. N. Nandal

DOI: 10.18311/jbc/2008/3792, Pagination: 7-12
   Full-Text PDF Abstract Views: 47 | Pdf Views: 158
R. Rangeshwaran, J. Raj, Sreerama Kumar

DOI: 10.18311/jbc/2008/3793, Pagination: 13-23
   Full-Text PDF Abstract Views: 102 | Pdf Views: 225
M. C. Sibi, M. Anandaraj, S. J. Eapen, S. Devasahayam

DOI: 10.18311/jbc/2008/3794, Pagination: 25-32
   Full-Text PDF Abstract Views: 56 | Pdf Views: 174
R. Suseela Bhai, A. Kumar

DOI: 10.18311/jbc/2008/3795, Pagination: 33-41
   Full-Text PDF Abstract Views: 52 | Pdf Views: 161
Sitansu Pan, Someshwar Bhagat

DOI: 10.18311/jbc/2008/3796, Pagination: 43-49
   Full-Text PDF Abstract Views: 48 | Pdf Views: 280
M. Madhavi, C. Pramod Chandra Kumar, D. Rajaram Reddy, T. V. K. Singh

DOI: 10.18311/jbc/2008/3797, Pagination: 51-55
   Full-Text PDF Abstract Views: 71 | Pdf Views: 163
Someshwar Bhagat, Sitansu Pan

DOI: 10.18311/jbc/2008/3798, Pagination: 57-66
   Full-Text PDF Abstract Views: 34 | Pdf Views: 106
P. Varma Kishore, S. K. Gandhi, Surender Singh

DOI: 10.18311/jbc/2008/3799, Pagination: 67-72
   Full-Text PDF Abstract Views: 213 | Pdf Views: 14
K. Parani, B. K. Saha

DOI: 10.18311/jbc/2008/3800, Pagination: 73-79
   Full-Text PDF Abstract Views: 61 | Pdf Views: 131
Badal Bhattacharyya, A. A. L. H. Baruah, Purnimadas, U. Bhuyan

DOI: 10.18311/jbc/2008/3801, Pagination: 81-84
   Full-Text PDF Abstract Views: 67 | Pdf Views: 34
Ajay Kumar Pandey

DOI: 10.18311/jbc/2008/3802, Pagination: 85-89
   Full-Text PDF Abstract Views: 40 | Pdf Views: 59
S. Irulandi, R. Rajendran, D. Samuel Stephen, C. Chinniah, P. K. Vinod Kumar, K. Sreedharan

DOI: 10.18311/jbc/2008/3803, Pagination: 91-97
   Full-Text PDF Abstract Views: 52 | Pdf Views: 37
R. M. Bhagat, M. K. Khajuria, Uma Shankar, Md. Monobrullah, V. Kaul

DOI: 10.18311/jbc/2008/3804, Pagination: 99-106
   Full-Text PDF Abstract Views: 33 | Pdf Views: 250
S. Jeyarani, P. Karuppuchamy, N. Sathiah, S. Manimegalai

DOI: 10.18311/jbc/2008/3805, Pagination: 107-112
   Full-Text PDF Abstract Views: 51 | Pdf Views: 119
Md. Jamal Ahmad, F. A. Zaki

DOI: 10.18311/jbc/2008/3806, Pagination: 113-117
   Full-Text PDF Abstract Views: 38 | Pdf Views: 71
R. Sheeba Jasmine, S. Kuttalam, J. Stanley

DOI: 10.18311/jbc/2008/3807, Pagination: 119-124
   Full-Text PDF Abstract Views: 74 | Pdf Views: 209
P. S. Sarao, M. S. Mahal, Debjani Dey

DOI: 10.18311/jbc/2008/3808, Pagination: 125-130
   Full-Text PDF Abstract Views: 66 | Pdf Views: 144
Rubajljot Kaur, K. S. Brar

DOI: 10.18311/jbc/2008/3809, Pagination: 131-135
   Full-Text PDF Abstract Views: 60 | Pdf Views: 220
Ramandeep Kaur, K. S. Brar, Rabinder Kaur

DOI: 10.18311/jbc/2008/3810, Pagination: 137-141
   Full-Text PDF Abstract Views: 60 | Pdf Views: 287
T. Venkatesan, J. Poorani, K. S. Murthy, S. K. Jalali, G. Ashok Kumar, Y. Lalitha, R. Rajeshwari

DOI: 10.18311/jbc/2008/3811, Pagination: 143-147
   Full-Text PDF Abstract Views: 70 | Pdf Views: 290
A. A. Khan, F. A. Zaki

DOI: 10.18311/jbc/2008/3812, Pagination: 149-154
   Full-Text PDF Abstract Views: 43 | Pdf Views: 42
S. Gunnes Wara Rao, P. Venkateswarlu, J. V. Prasad, K. Siva Raju, S. P. Singh, P. K. Naik

DOI: 10.18311/jbc/2008/3813, Pagination: 155-161
   Full-Text PDF Abstract Views: 50 | Pdf Views: 172
Dunston P. Ambrose, J. Micheal Raja, S. Rajan Jesu

DOI: 10.18311/jbc/2008/3814, Pagination: 163-168
   Full-Text PDF Abstract Views: 51 | Pdf Views: 138
M. Mani, A. Krishnamoorthy

DOI: 10.18311/jbc/2008/3815, Pagination: 169-172
   Full-Text PDF Abstract Views: 80 | Pdf Views: 73
Pujaray, Sushil Kumar, Akhilesh Kumar Pandey

DOI: 10.18311/jbc/2008/3816, Pagination: 173-177
   Full-Text PDF Abstract Views: 42 | Pdf Views: 143
I. S. Rana, S. S. Sandhu

DOI: 10.18311/jbc/2008/3817, Pagination: 179-183
   Full-Text PDF Abstract Views: 46 | Pdf Views: 217

Research Notes

D. C. Rajak

DOI: 10.18311/jbc/2008/3818, Pagination: 185-188
   Full-Text PDF Abstract Views: 32 | Pdf Views: 124
M. Vidya, R. K. Patil, G. K. Ramegowda, S. Lingappa

DOI: 10.18311/jbc/2008/3819, Pagination: 189-190
   Full-Text PDF Abstract Views: 51 | Pdf Views: 241
Ch. Padmavathi, Gururaj Katti, A. P Padmakumari, I. C. Pasalu

DOI: 10.18311/jbc/2008/3820, Pagination: 191-193
   Full-Text PDF Abstract Views: 65 | Pdf Views: 177
S. M. A. Mandal, N. C. Patnaik

DOI: 10.18311/jbc/2008/3821, Pagination: 195-198
   Full-Text PDF Abstract Views: 34 | Pdf Views: 164
A. S. Brar, J. S. Kular, K. S. Brar

DOI: 10.18311/jbc/2008/3822, Pagination: 199-201
   Full-Text PDF Abstract Views: 59 | Pdf Views: 113
K. Veenakumari, S. Ramani, R. J. Rabindra

DOI: 10.18311/jbc/2008/3823, Pagination: 203-204
   Full-Text PDF Abstract Views: 49 | Pdf Views: 34
S. N. Kale, U. B. Men

DOI: 10.18311/jbc/2008/3824, Pagination: 205-208
   Full-Text PDF Abstract Views: 71 | Pdf Views: 89
K. Veenakumari, R. J. Rabindra, C. D. Srinivasa Naik, M. R. Shubha

DOI: 10.18311/jbc/2008/3825, Pagination: 209-212
   Full-Text PDF Abstract Views: 47 | Pdf Views: 277
N. Mallikharjuna Rao, K. V. Bhanu, P. Satyanarayana Reddy, S. Krishnam Raju

DOI: 10.18311/jbc/2008/3826, Pagination: 213-215
   Full-Text PDF Abstract Views: 45 | Pdf Views: 186
V. V. Sudheendrakumar, T. V. Sajeev, C. P. Biji

DOI: 10.18311/jbc/2008/3827, Pagination: 217-219
   Full-Text PDF Abstract Views: 53 | Pdf Views: 68
Shekharappa , R. K. Patil

DOI: 10.18311/jbc/2008/3828, Pagination: 221-224
   Full-Text PDF Abstract Views: 54 | Pdf Views: 140
P. Priya, S. Subramanian

DOI: 10.18311/jbc/2008/3829, Pagination: 225-230
   Full-Text PDF Abstract Views: 45 | Pdf Views: 283
A. K. Sarma, M. K. Gupta

DOI: 10.18311/jbc/2008/3830, Pagination: 231-234
   Full-Text PDF Abstract Views: 45 | Pdf Views: 73