Volume 18, Issue 2, December 2014

Table of Contents

Articles

Amit K. Dash, Ashutosh S. Yende, Sudhir Kumar, Shashi Kala Singh, Deepak Kotiya, Manjul Rana, Rakesh K. Tyagi
Pagination: 59-74
   Full-Text PDF Abstract Views: 648 | Pdf Views: 158
Malik Zahid, Shalie Malik, Sangeeta Rani
Pagination: 75-86
   Full-Text PDF Abstract Views: 230 | Pdf Views: 144
Rakesh Verma, Vijay Kumar Verma, Chandana Haldar
Pagination: 87-94
   Full-Text PDF Abstract Views: 102 | Pdf Views: 242
N. S. Venkatesh, M. Kathiresh Kumar, S. Sambavi, N. Kalpana, A. M. Sashi John, J. Anbalagan, R. Ilangovan, M. M. Aruldhas
Pagination: 95-110
   Full-Text PDF Abstract Views: 131 | Pdf Views: 22