Volume 65, Issue 8, August 2017

Table of Contents

Articles

Fan Shen, Jun Du, Guojian Feng

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26980, Pagination: 423-431
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 249
Aveek Mangal, Falguni Sarkar, P. S. Paul

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26981, Pagination: 432-437
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 118
Lei Wang, Yao Wei, Yongyi Ren

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26982, Pagination: 438-443
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 27
Qu Xiyu, Dong Xiaofang, Liu Zhen, Zhang Shoupeng, Wang Weiqing, Fang Zhengwei

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26983, Pagination: 444-453
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 160
Sandeep Kumar Sahoo, B. S. Choudhary

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26984, Pagination: 454-460
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 182
Jingtai Ran, Kepeng Hou, Niyan Dai, Kegang Li

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26985, Pagination: 461-466
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 28
Kun Liu

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26986, Pagination: 467-472
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 16