Volume 65, Issue 7, July 2017

Table of Contents

Articles

Guo Hongjun, Zhang Yanhui, Zhao Yongping, Ji Ming, Chen Yiqi, Tian Yifan

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26987, Pagination: 385-391
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 147
Ramesh Murlidhar Bhatawdekar, Edy Tonnizam Mohamad, T. N. Singh

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26988, Pagination: 393-399
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 140
Aveek Mangal, P. S. Paul

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26989, Pagination: 400-405
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 59
Meng Junqing, Nie Baisheng, Zhao Bi, Ma Yechao

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26990, Pagination: 407-412
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 186
A. K. Mukhopadhyay, Jitender Kumar Saini, Mihir Datta

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26991, Pagination: 413-416
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 152
Maitreya Mohan Sahoo, B. K. Pal

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26992, Pagination: 417-422
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 218