Jagadeesh, Neeruganti, UG Students, Department of Mechanical Engineering, M S Ramaiah Institute of Technology, Bengaluru, Karnataka, India