Volume 3, Issue 2, June 2003

Table of Contents

Review Articles

S. Ganapaty, B. N. Mallika, S. Balaji, S. V. V. N. S. M. Lakshmi, P. S. Thomas, K. V. Ramana

DOI: 10.18311/jnr/2003/164, Pagination: 104-128
   Full-Text PDF Abstract Views: 179 | Pdf Views: 285

Articles

Kalpana S. Patil, S. D. Mandawgade

DOI: 10.18311/jnr/2003/151, Pagination: 129-133
   Full-Text PDF Abstract Views: 142 | Pdf Views: 203
B. Adzu, K. S. Gamaniel

DOI: 10.18311/jnr/2003/152, Pagination: 134-137
   Full-Text PDF Abstract Views: 139 | Pdf Views: 33
C. N. Uchendu

DOI: 10.18311/jnr/2003/153, Pagination: 138-142
   Full-Text PDF Abstract Views: 126 | Pdf Views: 94
S. Chandra Babu, R. Ilavarasan, M. A. C. Sahib Thambi Refai, L. H. Thameemul-Ansari, D. Anil Kumar

DOI: 10.18311/jnr/2003/154, Pagination: 143-147
   Full-Text PDF Abstract Views: 166 | Pdf Views: 170
C. D. Kamat, K. R. Khandelwal, Subhash L. Bodhankar, Shirishkumar D. Ambavade, Nilesh A. Mhetre

DOI: 10.18311/jnr/2003/155, Pagination: 148-154
   Full-Text PDF Abstract Views: 171 | Pdf Views: 188
P. Rajeswara Rao, Y. Trilochana, K. K. Chaitanya

DOI: 10.18311/jnr/2003/156, Pagination: 155-160
   Full-Text PDF Abstract Views: 212 | Pdf Views: 257
K. Sivagnanam, S. Rajasekaran, V. Narayanan, S. Subramanian

DOI: 10.18311/jnr/2003/157, Pagination: 161-165
   Full-Text PDF Abstract Views: 153 | Pdf Views: 242
D. Prashanth, A. Amit, S. Yogisha, R. Padmaja

DOI: 10.18311/jnr/2003/158, Pagination: 166-173
   Full-Text PDF Abstract Views: 252 | Pdf Views: 256
N. Kaushik, V. S. Geetha, K. Alice

DOI: 10.18311/jnr/2003/159, Pagination: 174-179
   Full-Text PDF Abstract Views: 110 | Pdf Views: 189
R. S. Mehta, M. B. Shankar, M. Geetha, A. K. Saluja

DOI: 10.18311/jnr/2003/160, Pagination: 180-184
   Full-Text PDF Abstract Views: 156 | Pdf Views: 210
S. Umadevi, G. P. Mohanta, V. Chelladurai, P. K. Manna, R. Manavalan

DOI: 10.18311/jnr/2003/161, Pagination: 185-188
   Full-Text PDF Abstract Views: 147 | Pdf Views: 263
H. R. Vasanthi, A. Jaswanth, A. Saraswathy, G. V. Rajamanickam

DOI: 10.18311/jnr/2003/162, Pagination: 189-194
   Full-Text PDF Abstract Views: 142 | Pdf Views: 134
B. L. Punjani, Vivek Kumar

DOI: 10.18311/jnr/2003/163, Pagination: 195-198
   Full-Text PDF Abstract Views: 141 | Pdf Views: 199

Short Communications

B. T. Umesh, K. Sreeranjini, L. Leeja, K. K. Sandhya, K. P. Betty, J. E. Thoppil

DOI: 10.18311/jnr/2003/165, Pagination: 199-201
   Full-Text PDF Abstract Views: 127 | Pdf Views: 273
Vivek Kumar, G. B. Shah, N. S. Parmar

DOI: 10.18311/jnr/2003/166, Pagination: 202-204
   Full-Text PDF Abstract Views: 120 | Pdf Views: 284
B. Jaiprakash, Aland, Rajkumar, R. V. Karadi, R. V. Savadi, V. L. Hukkeri

DOI: 10.18311/jnr/2003/167, Pagination: 205-207
   Full-Text PDF Abstract Views: 182 | Pdf Views: 33
R. Radha, T. Lata, N. N. Rajendran

DOI: 10.18311/jnr/2003/168, Pagination: 208-211
   Full-Text PDF Abstract Views: 145 | Pdf Views: 279
S. S. Deshpande, G. B. Shah, I. Deshpande, N. S. Parmar

DOI: 10.18311/jnr/2003/169, Pagination: 212-214
   Full-Text PDF Abstract Views: 240 | Pdf Views: 283
B. Rajkapoor, B. Jayakar, R. Anandan, S. Kavimani

DOI: 10.18311/jnr/2003/170, Pagination: 215-217
   Full-Text PDF Abstract Views: 174 | Pdf Views: 238