Volume 9, Issue 2, June 2009

Table of Contents

Articles

H. Wagner, G. Ulrich-Merzenich

DOI: 10.18311/jnr/2009/232, Pagination: 121-141
   Full-Text PDF Abstract Views: 110 | Pdf Views: 79
V. S. Nade, L. A. Kawale, S. Dwivedi, A. V. Yadav

DOI: 10.18311/jnr/2009/233, Pagination: 142-151
   Full-Text PDF Abstract Views: 151 | Pdf Views: 292
Lokesh Deb, S.K. Dubey, Avijeet Jain, Amit Kumar Jain, G. S. Pandian

DOI: 10.18311/jnr/2009/234, Pagination: 152-158
   Full-Text PDF Abstract Views: 123 | Pdf Views: 211
Aruna Bhaskar, K. V. Ramesh, S. Rajeshwari

DOI: 10.18311/jnr/2009/235, Pagination: 159-164
   Full-Text PDF Abstract Views: 163 | Pdf Views: 235
G. Balamurugan, C. M. Jagan Mohan, P. Muthusamy

DOI: 10.18311/jnr/2009/236, Pagination: 165-169
   Full-Text PDF Abstract Views: 130 | Pdf Views: 174
R. Nagashree, R. Latha, C. Anand, V. Karthikeyan

DOI: 10.18311/jnr/2009/247, Pagination: 170-176
   Full-Text PDF Abstract Views: 131 | Pdf Views: 55
J. H. Chin, A. H. Hussin, S. Ismail

DOI: 10.18311/jnr/2009/237, Pagination: 177-184
   Full-Text PDF Abstract Views: 139 | Pdf Views: 179
Esameldin E. Elgorashi, Naoki Wada, Essameldin I. Warrag, Hiroshi Satoh

DOI: 10.18311/jnr/2009/238, Pagination: 185-191
   Full-Text PDF Abstract Views: 104 | Pdf Views: 87
S. I. Shivakumar, H. M. Suresh, C. S. Hallikeri, B. C. Hatapakki, J. S. Handiganur, Kuber Sankh, B. Shivakumar

DOI: 10.18311/jnr/2009/239, Pagination: 192-196
   Full-Text PDF Abstract Views: 269 | Pdf Views: 168
Divanji Manohar, K. Lakshman, H. Shylaja, G. L. Viswanatha, S. Rajesh, K. Nandakumar

DOI: 10.18311/jnr/2009/240, Pagination: 197-201
   Full-Text PDF Abstract Views: 142 | Pdf Views: 238
S. Ganapaty, G. V. K. Srilakshmi, P. Steve Thomas, N. Rajarajeshwari, S. Ramakrishna

DOI: 10.18311/jnr/2009/241, Pagination: 202-208
   Full-Text PDF Abstract Views: 195 | Pdf Views: 172
C. Wijayasiriwardena, M. G. Chauhan, P. P. Sharma, S. K. Lahiri, M. B. Shah

DOI: 10.18311/jnr/2009/242, Pagination: 209-215
   Full-Text PDF Abstract Views: 160 | Pdf Views: 58
C. S. Shreedhara, H. N. Aswatha Ram, Sachin B. Zanwar, Gajera P. Falguni

DOI: 10.18311/jnr/2009/243, Pagination: 216-223
   Full-Text PDF Abstract Views: 142 | Pdf Views: 278
P. Vikrama Chakravarthi, N. Gopakumar, A. M. C. Nair, A. D. Joy

DOI: 10.18311/jnr/2009/244, Pagination: 224-227
   Full-Text PDF Abstract Views: 113 | Pdf Views: 34
M. S. Rajesh, M. S. Harish, R. J. Sathyaprakash, A. Raghuram Shetty, T. N. Shivananda

DOI: 10.18311/jnr/2009/246, Pagination: 235-241
   Full-Text PDF Abstract Views: 185 | Pdf Views: 288
T. Ghosh, T. K. Maity, A. Bose

DOI: 10.18311/jnr/2009/245, Pagination: 228-234
   Full-Text PDF Abstract Views: 154 | Pdf Views: 207