(1)
Jalili, V. P. The Priceless Resource. JPFA 2018, 24, 123-123.