Volume 8, Issue 2, 1992

Table of Contents

Articles

J. Callejas, R. Martinez, F. J. De Las Nieves, R. Hidalgo-Alvarez

DOI: 10.18311/jsst/1992/2203, Pagination: 105-122
   Full-Text PDF Abstract Views: 70 | Pdf Views: 28
M. Uneo, Y. Nakano, H. Asano, B. Burczyk

DOI: 10.18311/jsst/1992/2204, Pagination: 123-131
   Full-Text PDF Abstract Views: 74 | Pdf Views: 223
Masataka Ogawa, Kunio Esumi

DOI: 10.18311/jsst/1992/2205, Pagination: 133-144
   Full-Text PDF Abstract Views: 72 | Pdf Views: 286
Takeshi Kawai, Naoaki Shindo, Kijiro Kon-No

DOI: 10.18311/jsst/1992/2206, Pagination: 145-153
   Full-Text PDF Abstract Views: 55 | Pdf Views: 42
Masahiko Abe, Akifumi Kuwabara, Keizo Ogino, Hiroyuki Ohshima, Tamotsu Kondo, Myung Ja Kim

DOI: 10.18311/jsst/1992/2207, Pagination: 155-172
   Full-Text PDF Abstract Views: 95 | Pdf Views: 218
Masakatsu Koshinuma, Akio Nakamura, Kazuo Tajima

DOI: 10.18311/jsst/1992/2208, Pagination: 173-190
   Full-Text PDF Abstract Views: 61 | Pdf Views: 252
Saroj Ray, Satyaranjan Bisal, Satya Priya Moulik

DOI: 10.18311/jsst/1992/2209, Pagination: 191-208
   Full-Text PDF Abstract Views: 67 | Pdf Views: 163
Shizuko Sato, Hiroshi Kishimoto

DOI: 10.18311/jsst/1992/2210, Pagination: 209-216
   Full-Text PDF Abstract Views: 73 | Pdf Views: 197
Katumitu Hayakawa, Masatake Miyauchi, Katsumi Uno, Iwao Satake

DOI: 10.18311/jsst/1992/2211, Pagination: 217-229
   Full-Text PDF Abstract Views: 68 | Pdf Views: 274
Deepa Sarkar, D. K. Chattoraj

DOI: 10.18311/jsst/1992/2212, Pagination: 231-242
   Full-Text PDF Abstract Views: 59 | Pdf Views: 104
Manoj Varshney, Tanoj Kumar Jain, Amarnath Maitra

DOI: 10.18311/jsst/1992/2213, Pagination: 243-250
   Full-Text PDF Abstract Views: 62 | Pdf Views: 227

Short Communication

Toshimasa Uemura, Toshio Ishii

DOI: 10.18311/jsst/1992/2214, Pagination: 251-255
   Full-Text PDF Abstract Views: 56 | Pdf Views: 121