Volume 7, Issue 1, January - June 2020

Table of Contents

Original Research Article

Shreeya V. Kulkarni, Gunjan Manchanda

DOI: 10.18311/mvpjms/2020/v7i1/8561, Pagination: 1-8
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 140
Sudhir D. Bhamre, Ajit M. Dikle

DOI: 10.18311/mvpjms/2020/v7i1/23236, Pagination: 9-15
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 170
Hemant Borse, Chetan Rathod

DOI: 10.18311/mvpjms/2020/v7i1/18641, Pagination: 16-26
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 11
Hemant Borse, Gaurav Patil

DOI: 10.18311/mvpjms/2020/v7i1/18098, Pagination: 27-34
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 140
Mahesh H. Yadav, Nilesh Chaudhari, Sumit Baviskar, Parag D. Garse

DOI: 10.18311/mvpjms/2020/v7i1/22907, Pagination: 35-52
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 266
Gauri Suhas Kulkarni, Abhijit Janardhan Telkhade, Sushama Dugad

DOI: 10.18311/mvpjms/2020/v7i1/22963, Pagination: 53-59
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 67
Nitin Wagh, Adit Maniar, Akshay Fuse, Aditya Apte, Shantanu Bharadwaj

DOI: 10.18311/mvpjms/2020/v7i1/22845, Pagination: 60-66
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 261
Aditya P. Apte, Sandeep Aware, Adit Maniar, Shantanu Bharadwaj, Akshay Fuse

DOI: 10.18311/mvpjms/2020/v7i1/22884, Pagination: 67-77
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 77
Nitin Wagh, Brijbhushan Mahajan, Bhalchandra Prabhakar Bhalerao, Nitish Agrawal, Nimesh Nebhani, Yogesh Rathod

DOI: 10.18311/mvpjms/2020/v7i1/18572, Pagination: 78-85
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 243
Suyog Baliram Chavhan, Bharat Kelkar, Brijbhushan Mahajan

DOI: 10.18311/mvpjms/2020/v7i1/16599, Pagination: 86-89
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 220
Sharyu Siddharth Shelke, Shreeya Vinay Kulkarni

DOI: 10.18311/mvpjms/2020/v7i1/22936, Pagination: 90-97
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 54
Juhi R. Kadukar, Ramesh Sundrani, Sushma Dugad, Gauri Suhas Kulkarni, Jaspreet Singh Khandpur, Maya Mortale

DOI: 10.18311/mvpjms/2020/v7i1/22912, Pagination: 98-103
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 260
Mehul Sarkar, Nitin Wagh, Sandeep Pangavane

DOI: 10.18311/mvpjms/2020/v7i1/16548, Pagination: 104-112
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 104
Krithi Krishna V. Koduri, Sandip T. Chaudhari, Neelima Chafekar

DOI: 10.18311/mvpjms/2020/v7i1/22957, Pagination: 113-122
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 154
Pramod Pralhad Tupe, Mukesh Omprakash Agrawal

DOI: 10.18311/mvpjms/2020/v7i1/16598, Pagination: 123-128
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 62

Case Reports

Mohammad Sultan, Vipul Gattani, Deodatta Chafekar, Neelima Chafekar

DOI: 10.18311/mvpjms/2020/v7i1/24147, Pagination: 129-134
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 116
Jyotsna Bhalchandra Kulkarni, Sharad Deshmukh

DOI: 10.18311/mvpjms/2020/v7i1/25483, Pagination: 135-138
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 208
Anand Gajanan Diwan

DOI: 10.18311/mvpjms/2020/v7i1/25439, Pagination: 139-140
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 70