Volume 2, Issue 2, July-December 2015

Table of Contents

Original Research Article

Mrunal Suresh Patil, Dhiraj Namdeo Balwir, Amal Gupta, Ishan Kataria, Sumit Chatterjee
Pagination: 67-75
   Full-Text PDF Abstract Views: 552 | Pdf Views: 28
Amruta Mohite, Anil S. Gugle, Rahul Kote, Vikrant M. Jadhav
Pagination: 76-80
   Full-Text PDF Abstract Views: 495 | Pdf Views: 109
Sandesh Pawar, Sudhir D. Bhamre, Vijay Malpathak, Yamini Sorate
Pagination: 81-84
   Full-Text PDF Abstract Views: 482 | Pdf Views: 215
Mrunal Suresh Patil, Dhiraj Namdeo Bawir, Kunal Mandlik, Ishan Kataria
Pagination: 85-89
   Full-Text PDF Abstract Views: 252 | Pdf Views: 123
Anil S. Gugle, Vikrant M. Jadhav, Rahul Kote, Milind Devidas Deshmukh, Aditi Vijay Dalvi
Pagination: 90-99
   Full-Text PDF Abstract Views: 473 | Pdf Views: 136
Amit P. Gujarathi, Supriya Dhakne-Palwe, Rakesh N. Patil, Pratima Borade-Gedam, Mahesh S. Mahale, Shriram V. Gosavi, Ashok J. Vankudre, Balaji D. Almale, Sunita Pawar-Bhalerao
Pagination: 100-103
   Full-Text PDF Abstract Views: 323 | Pdf Views: 149
Sachin Kate, B. K. Mutha, Gauri Kulkarni, Chetan Mahajan, Sushma Dugad
Pagination: 104-109
   Full-Text PDF Abstract Views: 346 | Pdf Views: 46
Anil S. Gugle, Vikrant M. Jadhav, Rahul Kote, Milind Devidas Deshmukh, Divyank Vankawala
Pagination: 110-117
   Full-Text PDF Abstract Views: 260 | Pdf Views: 285
Hemant Borse, Rahul Shelke
Pagination: 118-123
   Full-Text PDF Abstract Views: 280 | Pdf Views: 131
Puneet Bharadwaj, Rahul Verma, Atul Manoharrao Deshkar, Akshta Atul Deshkar
Pagination: 124-127
   Full-Text PDF Abstract Views: 279 | Pdf Views: 279
Mahesh Ahirrao, Bhagyashree Ahirrao, Prashant Bhadane, Sanjay Joshi, Jagdish Pakhare, Shrikant Patil
Pagination: 128-129
   Full-Text PDF Abstract Views: 221 | Pdf Views: 155
Preeti Bajaj, Jyoti Kasture, Balbir Singh Shah
Pagination: 130-131
   Full-Text PDF Abstract Views: 325 | Pdf Views: 112