Volume 1, Issue 1, January-June 2014

Table of Contents

Original Research Article

Mrunal Suresh Patil
Pagination: v-v
   Full-Text PDF Abstract Views: 221 | Pdf Views: 147
Alka Koshire, Rupesh Sinha, Utkarsh S. Rayakar
Pagination: 1-6
   Full-Text PDF Abstract Views: 258 | Pdf Views: 33
Shreeya Kulkarni, Kiran S. Burse, Devashri Patil, Chaitanya Bharadwaj, Vandana Sancheti, K. Manu Bharath
Pagination: 7-12
   Full-Text PDF Abstract Views: 395 | Pdf Views: 150
Prachi Pawar, Aruna Patil, Mihir Patel, Saurabh Shah
Pagination: 13-18
   Full-Text PDF Abstract Views: 294 | Pdf Views: 116
Sagar Sonawane, Milind Suryawanshi, Priyanka Patil, Ravindra Sonawane, M. K. Tolani
Pagination: 19–24
   Full-Text PDF Abstract Views: 608 | Pdf Views: 82
Ravindra Sonawane, Suhas Patil, Lalit Gulati, Sagar Sonawane
Pagination: 25-29
   Full-Text PDF Abstract Views: 240 | Pdf Views: 47
S. D. Chavhan, S. V. Mahajan, Ashok J. Vankudre
Pagination: 30-35
   Full-Text PDF Abstract Views: 309 | Pdf Views: 171
P. Fotedar, S. S. Rairikar, Ashok J. Vankudre, S. V. Mahajan
Pagination: 36-41
   Full-Text PDF Abstract Views: 277 | Pdf Views: 122
Sunita Sankalecha, Alka Koshire, Mrinal Anand, Bhooshan Gondse
Pagination: 42-43
   Full-Text PDF Abstract Views: 308 | Pdf Views: 196
Yogesh Jagannath Pokale, Sunil G. Gupte
Pagination: 44-46
   Full-Text PDF Abstract Views: 840 | Pdf Views: 19
Chandrashekhar M. Gattani, Tejas P. Sadavarte, Shripad S. Kamble
Pagination: 47-50
   Full-Text PDF Abstract Views: 222 | Pdf Views: 132