Volume 21, Issue 2, June 2021

Table of Contents

Articles

Devanshi Jagdish Soni, Dr. Anandh Srinivasan

DOI: 10.18311/jeoh/2021/25859, Pagination: 52-55
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 296
Gyanendra Bahadur Chand, Prakriti Verma, Prakash Singh

DOI: 10.18311/jeoh/0/27359, Pagination: 56-63
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 127
Pradeep Kumar Singh, Pankaj Singh, Rajat Pratap Singh, Ram Lakhan Singh

DOI: 10.18311/jeoh/0/27108, Pagination: 64-71
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 187
Varun Naik, Vishagh Nair, Gautam S.

DOI: 10.18311/jeoh/2021/27143, Pagination: 72-76
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 106
Saravanan Murugan, Prerana Saravanan, Disha Avaiya, Ibrahim Bawa, Charmi Shah, Ekta Vaghasiya

DOI: 10.18311/jeoh/0/27604, Pagination: 77-82
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 77
Rabab Abdel Raoof Abed, Nada H. Gomma, Asmaa Abdel Nasser

DOI: 10.18311/jeoh/0/26882, Pagination: 83-89
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 262