Volume 32, Issue 3, September 2018

Table of Contents

Research Articles

A. N. Shylesha, S. K. Jalali, Ankita Gupta, Richa Varshney, T. Venkatesan, Pradeeksha Shetty, Rakshit Ojha, Prabhu C. Ganiger, Omprakash Navik, K. Subaharan, N. Bakthavatsalam, Chandish R. Ballal, Raghavendra A.

DOI: 10.18311/jbc/2018/21707, Pagination: 145-151
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 203
U. Amala, Timlapur M. Shivalingaswamy, M. Pratheepa

DOI: 10.18311/jbc/2018/16273, Pagination: 152-154
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 238
V. S. Indhumathi, P. Chandramani, J. Jayaraj, C. Chinniah, P. P. Mahendran, K. Kumutha

DOI: 10.18311/jbc/2018/21489, Pagination: 155-159
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 81
R. Sundararaj, Rashmi R. Shanbhag, B. Lingappa

DOI: 10.18311/jbc/2018/17931, Pagination: 160-164
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 264
B. Ramanujam, B. Poornesha

DOI: 10.18311/jbc/2018/21580, Pagination: 165-171
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 70
Saroja, Basavaraj Kalmath, M. Bheemanna, A. Prabhuraj

DOI: 10.18311/jbc/2018/21661, Pagination: 179-186
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 29
J. Alfred Daniel, K. Ramaraju, S. Mohan Kumar, P. Jeyaprakash, N. Chitra

DOI: 10.18311/jbc/2018/22104, Pagination: 187-192
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 221
Prasanna Holajjer, R. Dey, K. K. Pal, K. Chakraborty, G. Harish, M. V. Nataraja, E. Deepak

DOI: 10.18311/jbc/2018/21359, Pagination: 193-202
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 23
Ashwinder Kaur Dhaliwal, Jaspal Kaur, D. S. Brar, Jawala Jindal

DOI: 10.18311/jbc/2018/16055, Pagination: 203-208
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 105

Research Notes

A. N. Shylesha, Achanta Sravika

DOI: 10.18311/jbc/2018/22477, Pagination: 209-211
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 211
J. N. Prithiva, N. Ganapathy, S. Jeyarani, K. Ramaraju

DOI: 10.18311/jbc/2018/17684, Pagination: 212-214
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 207