Volume 27, Issue 3, September 2013

Table of Contents

Research Articles

M. Sampathkumar, G. Ravi

DOI: 10.18311/jbc/2013/3273, Pagination: 171–175
   Full-Text PDF Abstract Views: 77 | Pdf Views: 183
B. N. Hemalatha, T. Venkatesan, S. K. Jalali, S. Sriram, B. Reetha

DOI: 10.18311/jbc/2013/3274, Pagination: 176–183
   Full-Text PDF Abstract Views: 65 | Pdf Views: 184
B. Vinothkumar

DOI: 10.18311/jbc/2013/3275, Pagination: 184–189
   Full-Text PDF Abstract Views: 70 | Pdf Views: 76
A. Kuzhandhaivel Pillai, Meena Agnihotri

DOI: 10.18311/jbc/2013/3276, Pagination: 190–193
   Full-Text PDF Abstract Views: 63 | Pdf Views: 28
Manisha Kapoor, Pushpa Vijay Pawar, Mary Joseph, Avalokiteswar Sen, Mukund Vinayak Deshpande

DOI: 10.18311/jbc/2013/3277, Pagination: 194–203
   Full-Text PDF Abstract Views: 52 | Pdf Views: 256
Sachin S. Suroshe, R. D. Gautam, B. F Babasaheb

DOI: 10.18311/jbc/2013/3278, Pagination: 204-210
   Full-Text PDF Abstract Views: 63 | Pdf Views: 265
Usha Chauhan, P. L. Sharma, P. R. Gupta, K. C. Sharma, S. P. Verma

DOI: 10.18311/jbc/2013/3279, Pagination: 211–213
   Full-Text PDF Abstract Views: 42 | Pdf Views: 244
S. M. Purushothaman, Ambili S. Nair, B. Renjan, K. Karthikeyan

DOI: 10.18311/jbc/2013/3280, Pagination: 214–216
   Full-Text PDF Abstract Views: 60 | Pdf Views: 133
G. Sivakumar, R. Rangeshwaran, Mahesh S. Yandigeri

DOI: 10.18311/jbc/2013/3281, Pagination: 217–220
   Full-Text PDF Abstract Views: 64 | Pdf Views: 76
Sushma Sharma, Sunita Chandel

DOI: 10.18311/jbc/2013/3282, Pagination: 221–224
   Full-Text PDF Abstract Views: 45 | Pdf Views: 186

Research Notes

Swagatika Misra, Rajasekhara Rao Korada, Bijoy Kumar Mishra

DOI: 10.18311/jbc/2013/3283, Pagination: 225–228
   Full-Text PDF Abstract Views: 53 | Pdf Views: 146
Purnima Das, L. K. Hazarika, D. Bora, K. C. Puzari, Surajit Kalita

DOI: 10.18311/jbc/2013/3284, Pagination: 229–233
   Full-Text PDF Abstract Views: 72 | Pdf Views: 110

Review Articles

Sunil Joshi, Chandish R. Ballal

DOI: 10.18311/jbc/2013/3285, Pagination: 151-170
   Full-Text PDF Abstract Views: 102 | Pdf Views: 42