Volume 66, Issue 2, February 2018

Table of Contents

Articles

Chang Chen, Shiqiang Song, Jikun Guo, Qixin Zhang, Shifu Zhang, Tingao Shen

DOI: 10.18311/jmmf/2018/28278, Pagination: 57-63
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 51
Chang Chen, Jikun Guo, Shifu Zhang, Qixin Zhang, Fan Zhang, Jianting Zhou, Ligang Zou

DOI: 10.18311/jmmf/2018/28280, Pagination: 64-68
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 239
Chang Chen, Qixin Zhang, Shiqiang Song, Shifu Zhang, Jikun Guo, Dongyu Yang

DOI: 10.18311/jmmf/2018/28281, Pagination: 69-74
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 59
Chen He, Kaoping Song, Chi Dong, Jiwei Wang

DOI: 10.18311/jmmf/2018/28282, Pagination: 75-78
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 112
Chang Chen, Shiqiang Song, Shifu Zhang, Jikun Guo, Qixin Zhang, Jianyong Yang

DOI: 10.18311/jmmf/2018/28283, Pagination: 79-84
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 69
Lijia Song, Jiwei Wang

DOI: 10.18311/jmmf/2018/28284, Pagination: 85-89
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 170
Chang Chen, Shiqiang Song, Qixin Zhang, Shifu Zhang, Zhi Han, Jianting Zhou, Ligang Zou

DOI: 10.18311/jmmf/2018/28285, Pagination: 90-96
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 204
Li Xuewei, Fu Xiaoliang

DOI: 10.18311/jmmf/2018/28286, Pagination: 97-101
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 164
Chang Chen, Shifu Zhang, Shiqiang Song, Qixin Zhang, Jikun Guo, Binbin Yu

DOI: 10.18311/jmmf/2018/28287, Pagination: 102-115
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 59
Chang Chen, Zhi Han, Qixin Zhang, Shifu Zhang, Jikun Guo, Shiqiang Song

DOI: 10.18311/jmmf/2018/28289, Pagination: 127-134
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 219
Chang Chen, Shifu Zhang, Zhi Han, Jikun Guo, Qixin Zhang, Dongmei Zhang

DOI: 10.18311/jmmf/2018/28290, Pagination: 135-142
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 159
Qilin Chen, Yutan Dou, Mingjun Su, Huaqing Liu, Mengli Zhang

DOI: 10.18311/jmmf/2018/28291, Pagination: 143-147
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 228