Volume 22, Issue 2, April 2022

Table of Contents

Letter to Editor

Samraj Karunanithi, Rajalakshmi Shanmugam

DOI: 10.18311/jnr/2022/28706, Pagination: 121-122
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 264

Short Review

Sarthak Prashant Mehta, Ramachandran Balaraman

DOI: 10.18311/jnr/2022/29277, Pagination: 123-135
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 32

Research Articles

S. Charulatha, H. V. Dharrunya, R. Dhanamurugan, R. Devadharshini, Debanjoy Paul, M. E. Sinduja, J. Bindhu

DOI: 10.18311/jnr/2022/26226, Pagination: 137-144
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 59
Mallela Vijaya Jyothi, Nayakanti Devanna, Akkiraju Sudheer

DOI: 10.18311/jnr/2022/27855, Pagination: 145-159
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 224
Disha Prajapati, Madhavi Patel, Abhay Dharamsi

DOI: 10.18311/jnr/2022/28557, Pagination: 161-174
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 36
Tanvi Khanna, Akash Dave, Sejal Purani, Jagath Vedamurthy, Dhaval Jivani, Pushpa Robin

DOI: 10.18311/jnr/2022/28740, Pagination: 175-195
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 266
Shashikant Sharma, Sunil Kumar Gupta, Mukesh Pandey

DOI: 10.18311/jnr/2022/28853, Pagination: 197-207
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 106
Sunil Shewale, Vaishali Undale, Vrushali Bhalchim, Shivani Desai, Maruti Shelar, Shubham Padole, Sohan Chitlange, Vikas Wawale, Sameer Parekh, Pramod Pujari

DOI: 10.18311/jnr/2022/28768, Pagination: 209-220
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 171
L. S. Dhivya, M. Haritha, G. V. Anjana, D. Priya

DOI: 10.18311/jnr/2022/28664, Pagination: 221-232
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 58

Short Communications

Getahun Befirdu Abza, Jemal Hussien Ahmed, Getahun Paulos, Kothai Seshathri

DOI: 10.18311/jnr/2022/26587, Pagination: 233-240
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 289
Nibedita Dey, Shalini Devaraji, C. Kamatchi

DOI: 10.18311/jnr/2022/27721, Pagination: 241-247
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 20
Akey Krishna Swaroop, Palathoti Nagarjuna, P. Naresh, P. Shyam Sundar, S. Jubie, Jawahar Natarajan, P. Vasanth

DOI: 10.18311/jnr/2022/28798, Pagination: 249-260
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 238
G. S. Taki, Asok Kumar Mallick, Bishu Chakraborty, Prithwiraj Pal, Chaitanya Biswas, Chiranjit Samanta

DOI: 10.18311/jnr/2022/28201, Pagination: 261-267
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 142