Volume 34, Issue 1, March 2020

Table of Contents

Original Articles

Neha Prakash, Rajeev Srivastava, Apurva Pathak, Umesh Palekar, Vivek Choukse, Ankita Parmar

DOI: 10.18311/jpfa/2020/24453, Pagination: 1-8
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 42
Niketa Sahu, Sonal Gupta, Ritu Khanduja, Suneel Kumar Gupta, Sneha Mann, Toijam Khema Devi

DOI: 10.18311/jpfa/2020/24578, Pagination: 9-22
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 261
Jose Paul, Johnson Prakash d’Lima, Aswathy Sheela Sudhakar, Senny Thomas Parackal, Binitta Paul K., Deepak Thomas

DOI: 10.18311/jpfa/2020/24579, Pagination: 23-29
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 22
Suryagopan P., Maya Ramesh, Sekar B., Mathew Jacob, Rajathi Arun, Indra Priyadharshini

DOI: 10.18311/jpfa/2020/24660, Pagination: 30-35
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 176

Case Report

Mukesh Kumar Singhal, Ramakant Dandriyal, Monal Mendiratta, Sakshi Gangwar

DOI: 10.18311/jpfa/2020/24861, Pagination: 36-39
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 158