Volume 34, Issue 3, September 2020

Table of Contents

Editorial

O. P. Kharbanda, Kunaal Dhingra

DOI: 10.18311/jpfa/2020/26235, Pagination: i-i
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 116

Original Articles

Amit Bhardwaj, Kratika Mishra

DOI: 10.18311/jpfa/2020/25331, Pagination: 76-86
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 113
Deepali Agarwal, Priyanka Ravi, Bharathi Purohit, Diptajit Das, Upendra Singh Bhadauria, Charu Khurana, Monica Dev D. S., Harsh Priya

DOI: 10.18311/jpfa/2020/25827, Pagination: 87-93
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 159

Short Communication

Anand Marya

DOI: 10.18311/jpfa/2020/25650, Pagination: 94-95
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 109

Case Report

Anand Marya

DOI: 10.18311/jpfa/2020/25519, Pagination: 96-98
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 110
Preeti Chawla Arora, Aman Arora, Easwaran Ramaswami, Saurabh Arora

DOI: 10.18311/jpfa/2020/25584, Pagination: 99-102
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 267
Piyush G. Limdiwala, Jigna S. Shah, Shilpa J. Parikh, Nayankumar K. Chaudhari

DOI: 10.18311/jpfa/2020/25763, Pagination: 103-106
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 275