Volume 5, Issue 1, January-June 2018

Table of Contents

Original Research Article

Usha Prakash Vaswani, Sudhir Bhamre

DOI: 10.18311/mvpjms.v5i1.9903, Pagination: 1-4
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 245
Balasaheb Tukaram Govardhane, Shantanu Kulkarni, Mukesh Parmar

DOI: 10.18311/mvpjms.v5i1.20044, Pagination: 5-11
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 155
Robin Juneja, B. S. V. Prasad

DOI: 10.18311/mvpjms.v5i1.10826, Pagination: 12-20
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 37
Yamini Sorate, Dinesh Joshi, Suhas Pawar

DOI: 10.18311/mvpjms.v5i1.18108, Pagination: 21-25
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 192
Harshal Chandak, Sunil Gupte

DOI: 10.18311/mvpjms.v5i1.11028, Pagination: 26-32
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 247
Abhishek Janjale, Sanket Pande, Ravindra Sonawane, Nilesh Ahire, Sagar Sonawane

DOI: 10.18311/mvpjms.v5i1.19735, Pagination: 33-38
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 153
Jitendra Kodilkar, Manish Kolge, Neelima Chafekar, Mrunal Patil

DOI: 10.18311/mvpjms.v5i1.18901, Pagination: 39-48
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 141
Udaykumar Ramrao Badhe, Sudhir Bhamre

DOI: 10.18311/mvpjms.v5i1.11006, Pagination: 49-54
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 190
Hemantkumar Gopal Borse, Jayverdhan

DOI: 10.18311/mvpjms.v5i1.10836, Pagination: 55-57
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 243
Aniket Pawar, Neelima Chafekar

DOI: 10.18311/mvpjms.v5i1.11018, Pagination: 58-63
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 234
Suhas V. Patil, Nilesh V. Ahire, Karthik Reddy, Tripti Karne, Deepa Joshi

DOI: 10.18311/mvpjms.v5i1.10320, Pagination: 64-68
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 64
Milin Raju Shah, Gauri Diwan

DOI: 10.18311/mvpjms.v5i1.15960, Pagination: 69-74
   Full-Text PDF Abstract Views: 55 | Pdf Views: 200
Avirupa Guha Roy, Manasi H. Kathaley

DOI: 10.18311/mvpjms.v5i1.10077, Pagination: 75-81
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 208
Mrunal Patil, Dhiraj Balwir, Ajit Khune, Saurabh Dhewale

DOI: 10.18311/mvpjms.v5i1.11039, Pagination: 82-86
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 140
Padmaja Joshi, Manasi Kathaley, Swapnali Borade, Rucha Dashrathi

DOI: 10.18311/mvpjms.v5i1.20882, Pagination: 87-91
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 272
Gouri Diwan, Anand Diwan, Pradip Barde, Ashok Vankudre, Akshay Bhagat, Mrunal Patil

DOI: 10.18311/mvpjms.v5i1.17862, Pagination: 92-95
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 239
Sushama Dugad, Pankaj Bhandare, Gauri Kulkarni, Sunil Patil

DOI: 10.18311/mvpjms.v5i1.18059, Pagination: 96-100
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 273
Chirag Chadha, Milind Deshmukh, Anil Shankar Gugle

DOI: 10.18311/mvpjms.v5i1.10998, Pagination: 101-103
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 159
Aditi Maruti Abnave, Sunita Sunil Sanka

DOI: 10.18311/mvpjms.v5i1.10839, Pagination: 104-109
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 150
Satyen Joshi, Brijbhushan Mahajan, Arpit Gajjar

DOI: 10.18311/mvpjms.v5i1.10995, Pagination: 110-113
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 60

Case Reports

Chaitanya Bharadwaj, K. S. Burse, Shreeya V. Kulkarni, Sumeet Kaur Ghai, Sharyu Shelke

DOI: 10.18311/mvpjms.v5i1.14724, Pagination: 114-117
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 81
Hemantkumar Borse

DOI: 10.18311/mvpjms.v5i1.2169, Pagination: 118-120
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 222
Hemantkumar Borse, Yamini Sorate, Sushama Chandak

DOI: 10.18311/mvpjms.v5i1.735, Pagination: 121-124
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 103