Volume 6, Issue 2, July-December 2019

Table of Contents

Original Research Article

Madhavi Maruti Thombare, Rahul Kote, Anil Gugle, Manoj Pawar, Shrikant Kumavat

DOI: 10.18311/mvpjms/2019/v6i2/22922, Pagination: 103-108
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 180
Sudhir D. Bhamre, Ajit M. Dikle

DOI: 10.18311/mvpjms/2019/v6i2/22955, Pagination: 109-113
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 290
Shaikh Kalamuddin Imamuddin, Ajit Gulabrao Khune, Dhiraj Namdeo Balwir

DOI: 10.18311/mvpjms/2019/v6i2/18283, Pagination: 114-119
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 130
Madhur Bharat Kelkar, Rahul Kote, Anil S. Gugle, Manoj Pawar, Shrikant Kumawat

DOI: 10.18311/mvpjms/2019/v6i2/22903, Pagination: 120–125
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 293
Supriya Dhakne Palwe, Balaji Digambar Almale, Rakesh Narayan Patil

DOI: 10.18311/mvpjms/2019/v6i2/24019, Pagination: 126-132
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 273
Maitri Amitkumar Shah, Anil Shankar Gugle

DOI: 10.18311/mvpjms/2019/v6i2/9904, Pagination: 133-138
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 181
Sushant Dhawan, Sunita Sankalecha

DOI: 10.18311/mvpjms/2019/v6i2/22902, Pagination: 139-144
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 292
Akshay Bhimrao Fuse, Satyen Joshi, Shantanu Bhardwaj, Aditya Apte, Adit Maniar

DOI: 10.18311/mvpjms/2019/v6i2/22891, Pagination: 145-151
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 114
Girish Taori, Archana Ukey, Preeti Bajaj

DOI: 10.18311/mvpjms/2019/v6i2/22961, Pagination: 152-157
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 143
Sagar Lokhande, Alka Koshire

DOI: 10.18311/mvpjms/2019/v6i2/22911, Pagination: 158-164
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 28
Abhay Kakade, Patni M. Zoya, Rounak R. Bagga, Mahesh H. Yadav

DOI: 10.18311/mvpjms/2019/v6i2/18661, Pagination: 165-176
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 289
Madhavi Anant Dasarwar, Ajit Subhash Patil

DOI: 10.18311/mvpjms/2019/v6i2/22992, Pagination: 177-182
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 252
Satyen Joshi, Nikhil Challawar, Nitish Agrawal, Bhalchandra Prabhakar Bhalerao, Ameya Kulkarni, Yogesh Rathod

DOI: 10.18311/mvpjms/2019/v6i2/18293, Pagination: 183-188
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 118
Prajakta Jivba Keluskar, Kiran Burse

DOI: 10.18311/mvpjms/2019/v6i2/22913, Pagination: 189-194
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 146
Mrunall Arun Borrse, Sanjay Mahadik, Dhiraj Balwir

DOI: 10.18311/mvpjms/2019/v6i2/22916, Pagination: 195-201
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 254
Miloni Suketu Shah, Ajit Gulabrao Khune, Dhiraj Namdeo Balwir

DOI: 10.18311/mvpjms/2019/v6i2/22915, Pagination: 202-209
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 93
Sharad B. Gadgil, Shopnil Prasla, Sumit Baviskar, Parag Garse

DOI: 10.18311/mvpjms/2019/v6i2/18662, Pagination: 210-220
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 27
Sapana Madkar, Sunita Phatale, Gayatri Gondhali

DOI: 10.18311/mvpjms/2019/v6i2/23739, Pagination: 221-224
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 186
Preeti Bajaj, Sharad Ashok Waghachaure, Archana Ukey

DOI: 10.18311/mvpjms/2019/v6i2/22994, Pagination: 225-230
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 111
Sandeep Pangavane, Nikhil Challawar, Ameya Kulkarni, Nimesh Nebhani, Nitish Agrawal, Bhalchandra Bhalerao

DOI: 10.18311/mvpjms/2019/v6i2/18289, Pagination: 231-236
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 215

Case Reports

Pranjali Parikshit Muley, Parikshit Ashok Muley, Pradip Bhanudas Barde

DOI: 10.18311/mvpjms/2019/v6i2/23730, Pagination: 237-240
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 183

Retraction Notice

Sushama Dugad, Pankaj Bhandare, Ramesh Sundrani, Gauri Kulkarni, Nilesh Patil

DOI: 10.18311/mvpjms/2019/25287, Pagination: 241-241
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 25