Volume 7, Issue 2, July - December 2020

Table of Contents

Original Research Article

Rohan Vijay Gupta, Shreeya Vinay Kulkarni, Kiran Burse, Chaitanya Bharadwaj, Vandana Sancheti, Rushika Patel

DOI: 10.18311/mvpjms/2020/v7i2/24545, Pagination: 141-150
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 205
Ashwini Jadhav, Ajit Patil

DOI: 10.18311/mvpjms/2020/v7i2/24572, Pagination: 151-154
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 232
Sudhir Bhamre, Deepa Verma

DOI: 10.18311/mvpjms/2020/v7i2/24560, Pagination: 155-160
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 34
Rucha Dashrathi, Manasi Kathaley

DOI: 10.18311/mvpjms/2020/v7i2/24639, Pagination: 161-169
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 192
Ashish Namdeo Gavade, Mandar Vaidya

DOI: 10.18311/mvpjms/2020/v7i2/24658, Pagination: 170-174
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 247
Sunita Sankalecha, Neha Kishor Jaiswal

DOI: 10.18311/mvpjms/2020/v7i2/24550, Pagination: 175-181
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 220
Abhay Kakade, Sumit Baviskar, Sharad B. Gadgil, Akshit Dinesh Gangwal, Priti Komatwar, Sujay Saxena

DOI: 10.18311/mvpjms/2020/v7i2/24513, Pagination: 182-191
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 63
Aditi Vijay Dalvi, Hemant Borse

DOI: 10.18311/mvpjms/2020/v7i2/24559, Pagination: 192-200
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 174
Kiran Patole, Aanchal Agarwal, Apurva Maurya

DOI: 10.18311/mvpjms/2020/v7i2/24552, Pagination: 201-208
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 97
Satyen Joshi, Sameer Ramdas Shelar, Nitin Wagh, Nikhil Challawar, Chinmay Salunkhe

DOI: 10.18311/mvpjms/2020/v7i2/24646, Pagination: 209-215
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 116
Parag Garse, Abhay Kakade, Sumit Bavisar, Mahesh Yadav, Sujay Saxena

DOI: 10.18311/mvpjms/2020/v7i2/22909, Pagination: 216-224
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 187
Saloni Raisoni, K. S. Burse, S. V. Kulkarni, Chaitanya Bharadwaj, Vandana Sancheti, Rushika Patel

DOI: 10.18311/mvpjms/2020/v7i1/24515, Pagination: 225-231
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 53
Nikita Damle, Manasi Kathaley

DOI: 10.18311/mvpjms/2020/v7i2/24674, Pagination: 232-239
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 69
Preeti Bajaj, Aakash Gupta

DOI: 10.18311/mvpjms/2020/v7i2/24503, Pagination: 240-245
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 184
Akash Berad, Sandip Chaudhari, Neelima Chafekar

DOI: 10.18311/mvpjms/2020/v7i2/24538, Pagination: 246-256
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 141
Shreeharsh Godbole, Neelima Chafekar

DOI: 10.18311/mvpjms/2020/v7i2/24585, Pagination: 257-265
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 78
Vivek Chaurasia, Deodatta Chafekar, Neelima Chafekar

DOI: 10.18311/mvpjms/2020/v7i2/24542, Pagination: 266-269
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 178
Sunil Govind Gupte, Aishwary Raj

DOI: 10.18311/mvpjms/2020/v7i2/24582, Pagination: 270-276
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 104
Joy Dhirendranath Das, Vijay Zawar, Manoj Pawar, Shrikant Kumavat, Jaya Bharati

DOI: 10.18311/mvpjms/2020/v7i2/24561, Pagination: 277-281
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 181

Review Article

Archana Ukey, Sheela Chikhalikar, Preeti Bajaj

DOI: 10.18311/mvpjms/2020/v7i2/26740, Pagination: 282-287
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 28

Case Series

Vijay Zawar, Jaya Suresh Bharati, Manoj Pawar, Shrikant Kumavat, Joy Das

DOI: 10.18311/mvpjms/2020/v7i2/24570, Pagination: 288-294
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 296