Volume 6, Issue 1, January 2006

Table of Contents

Articles

Kuntal Maiti, Arunava Gantait, Mukherjee Kakali, B. P. Saha, Pulok K. Mukherjee

DOI: 10.18311/jnr/2006/272, Pagination: 1-13
   Full-Text PDF Abstract Views: 494 | Pdf Views: 731
Archana R. Juvekar, G. V. Halade

DOI: 10.18311/jnr/2006/273, Pagination: 14-18
   Full-Text PDF Abstract Views: 127 | Pdf Views: 190
R. Latha, L. Venkatakrishnan, V. Aruna, G. Lavanya

DOI: 10.18311/jnr/2006/274, Pagination: 19-25
   Full-Text PDF Abstract Views: 114 | Pdf Views: 111
S. S. Jalalpure, Shivaji Bamne, M. B. Patil, Biren Shah, Md. Salahuddin

DOI: 10.18311/jnr/2006/275, Pagination: 26-30
   Full-Text PDF Abstract Views: 212 | Pdf Views: 126
K. L. Bairy, S. B. Ganesh, M. S. Adiga, Adiga Shalini

DOI: 10.18311/jnr/2006/276, Pagination: 31-34
   Full-Text PDF Abstract Views: 131 | Pdf Views: 121
A. M. Baheti, B. S. Rathi, K. R. Khandelwal, Subhash L. Bodhankar

DOI: 10.18311/jnr/2006/277, Pagination: 35-37
   Full-Text PDF Abstract Views: 166 | Pdf Views: 146
Shizuo Toda, Yoshiaki Shirataki

DOI: 10.18311/jnr/2006/278, Pagination: 38-40
   Full-Text PDF Abstract Views: 127 | Pdf Views: 81
D. Sathish Sekar, S. Subramanian

DOI: 10.18311/jnr/2006/279, Pagination: 41-52
   Full-Text PDF Abstract Views: 168 | Pdf Views: 108
Milind S. Bagul, M. Rajani

DOI: 10.18311/jnr/2006/280, Pagination: 53-61
   Full-Text PDF Abstract Views: 291 | Pdf Views: 235
R. H. Aladakatti, R. Nazeer Ahamed

DOI: 10.18311/jnr/2006/281, Pagination: 62-72
   Full-Text PDF Abstract Views: 123 | Pdf Views: 119
S. Ganapaty, J. Sumitra Josaphine, P. Steve Thomas

DOI: 10.18311/jnr/2006/282, Pagination: 73-76
   Full-Text PDF Abstract Views: 403 | Pdf Views: 300
Syed Imam Rabbani, Kshama Devi

DOI: 10.18311/jnr/2006/283, Pagination: 77-82
   Full-Text PDF Abstract Views: 132 | Pdf Views: 101
R. Issarani, B. P. Nagori

DOI: 10.18311/jnr/2006/284, Pagination: 83-86
   Full-Text PDF Abstract Views: 133 | Pdf Views: 100
H. Shivakumar, Talha Javed, T. Prakash, R. Nagendra Rao, B. H. M. Jayakumar Swamy, A. Veerana Goud

DOI: 10.18311/jnr/2006/285, Pagination: 87-95
   Full-Text PDF Abstract Views: 340 | Pdf Views: 254
K. H. Shankaranarayana, G. Ravikumar, V. G. Angadi, T. S. Rathore

DOI: 10.18311/jnr/2006/286, Pagination: 96-98
   Full-Text PDF Abstract Views: 118 | Pdf Views: 76
G. P. Choudhary

DOI: 10.18311/jnr/2006/287, Pagination: 99-102
   Full-Text PDF Abstract Views: 146 | Pdf Views: 151