Volume 19, Issue 1&2, June 2019

Table of Contents

Articles

Manijeh Kord Manjiri, Mahdi Ahmadipanah

DOI: 10.18311/jeoh/2019/23075, Pagination: 1-11
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 13
Ayeh Negahbani, Shaghayegh Vahdat

DOI: 10.18311/jeoh/2019/23479, Pagination: 12-15
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 251
Syed Sadiq Abbas, Agha Parvez Masih, S. Shabihe Raza Baqri, Mohd Yusuf, Kumar Gaurav Bajpai

DOI: 10.18311/jeoh/2019/23778, Pagination: 16-23
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 171
Ishtiyaq Ahmad, Imtiaz Ahmed

DOI: 10.18311/jeoh/2019/22304, Pagination: 24-27
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 157
Nadya Gratia Juliawan, Listya Tresnanti Mirtha, Muchtarudin Mansyur

DOI: 10.18311/jeoh/2019/22251, Pagination: 28-30
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 53
Thomas Eko Purwata, I. Komang Sri Mahendra Putra, I. G. N. Purna Putra, I. Putu Eka Widyadharma

DOI: 10.18311/jeoh/2019/23070, Pagination: 31-36
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 161
Anu Sirohi, Piyush Kant Rai

DOI: 10.18311/jeoh/2019/23122, Pagination: 37-47
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 46
Rukiya Tariq, Quratulain Bashir, Tanzeel Ul Rahman

DOI: 10.18311/jeoh/2019/22518, Pagination: 48-55
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 253
Suresh Kumar, Sunita Godara

DOI: 10.18311/jeoh/2019/23378, Pagination: 56-64
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 243
Shalini Rai, Kamlesh K. Yadav, Sunil P. Trivedi

DOI: 10.18311/jeoh/2019/22787, Pagination: 65-70
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 161
Anjali Singh, Ravish Kumar, Jitendra Kumar Singh, Kumar Sanbhav Singh, Tanuja

DOI: 10.18311/jeoh/2019/23333, Pagination: 71-75
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 20

Erratum

Ankita Pandey

DOI: 10.18311/jeoh/2019/24185, Pagination: 76-76
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 54
Zubair Ahmad Sheikh

DOI: 10.18311/jeoh/2019/24186, Pagination: 77-77
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 105