Volume 52, Issue 3, July-September 2015

Table of Contents

Articles

Shweta Bhosale, D. Vijayalakshmi, R. Chandru, H. B. Shivaleela
Pagination: 253-265
   Full-Text PDF Abstract Views: 227 | Pdf Views: 250
Sachin K. Sonawane, Chandrahas R. Vishwasrao, Shalini S. Arya
Pagination: 266-276
   Full-Text PDF Abstract Views: 113 | Pdf Views: 66
Urvashi Mehlawat
Pagination: 277-285
   Full-Text PDF Abstract Views: 346 | Pdf Views: 167
Rajkumari Sanatombi Devi, Rajkumari Latasana Devi
Pagination: 286-294
   Full-Text PDF Abstract Views: 276 | Pdf Views: 40
Amanpreet Kaur, Harpreet Kaur, Priyanka Devgun
Pagination: 295-302
   Full-Text PDF Abstract Views: 135 | Pdf Views: 249
Hima Ann Isaac, Salome Benjamin, M. K. Sanjana, Renuka Munshi, Deepika Furtado
Pagination: 303-312
   Full-Text PDF Abstract Views: 96 | Pdf Views: 270
Smritiratan Tripathy
Pagination: 313-317
   Full-Text PDF Abstract Views: 82 | Pdf Views: 276
S. Sumathi, K. G. Vijayalaxmi, H. S. Surendra
Pagination: 318-329
   Full-Text PDF Abstract Views: 75 | Pdf Views: 111
K. Kumarakuru, Haripriya Sundaramoorthy
Pagination: 330-337
   Full-Text PDF Abstract Views: 168 | Pdf Views: 31

Review Articles

V. Dhineshkumar, D. Ramasamy
Pagination: 338-351
   Full-Text PDF Abstract Views: 186 | Pdf Views: 170

Book Review

Pagination: 352-354
   Full-Text PDF Abstract Views: 70 | Pdf Views: 109

News and Views

Pagination: 355-359
   Full-Text PDF Abstract Views: 53 | Pdf Views: 181