Volume 51, Issue 4, October-December 2014

Table of Contents

Articles

J. Sridevi, S. Kowsalya, N. Bhooma Mani, V. K. Gopalakrishnan
Pagination: 348-357
   Full-Text PDF Abstract Views: 113 | Pdf Views: 44
Shobha Rao, Jayashree Sarode, Priti Apte, Asawari Kanade
Pagination: 358-373
   Full-Text PDF Abstract Views: 141 | Pdf Views: 24
C. B. Darshan, S. N. Bhavya, Jamuna Prakash
Pagination: 374-390
   Full-Text PDF Abstract Views: 87 | Pdf Views: 25
L. Senthamarai Selvi, D. Malathi
Pagination: 391-399
   Full-Text PDF Abstract Views: 206 | Pdf Views: 139
K. V. Durge, A. R. Sawate, R. B. Kshirsagar, A. T. Taur, B. M. Patil, S. S. Mundhe, S. P. Kulkarni
Pagination: 400-407
   Full-Text PDF Abstract Views: 151 | Pdf Views: 79
Ravindra Kumar Agarwal, S. J. D. Bosco
Pagination: 408-416
   Full-Text PDF Abstract Views: 80 | Pdf Views: 156
Amruta S. Lohekar, Asha B. Arya
Pagination: 417-428
   Full-Text PDF Abstract Views: 112 | Pdf Views: 200
Rahul Srivastava, Arti Gupta, Palanivel Chinnakali, O. P. Aslesh, Kapil Yadav, Vivek Gupta, Anil Goswami, Baridalyne Nongkynrih
Pagination: 429-438
   Full-Text PDF Abstract Views: 105 | Pdf Views: 269
Polasa Kalpagam, V. Sudershan Rao
Pagination: 439-448
   Full-Text PDF Abstract Views: 127 | Pdf Views: 200
Shrawan Singh, V. Shajeeda Banu
Pagination: 449-459
   Full-Text PDF Abstract Views: 133 | Pdf Views: 94

Book Review

Pagination: 460-463
   Full-Text PDF Abstract Views: 55 | Pdf Views: 33

News and Views

Pagination: 464-469
   Full-Text PDF Abstract Views: 64 | Pdf Views: 233