Volume 6, Issue 2, December 2009

Table of Contents

Articles

Sutapa Choudhury, Chowdhury Habibur Rahaman, Sudhendu Mandal
Pagination: 105-118
   Full-Text PDF Abstract Views: 30 | Pdf Views: 79
Krishnendu Acharya, Prakash Pradhan, Bhujaya Bhoumik
Pagination: 119-122
   Full-Text PDF Abstract Views: 37 | Pdf Views: 277
T. C. Narendran, P. Girish Kumar
Pagination: 123-130
   Full-Text PDF Abstract Views: 43 | Pdf Views: 209
Sudip Mandal, Rupendu Ray
Pagination: 131-135
   Full-Text PDF Abstract Views: 22 | Pdf Views: 162
Saugata Basu, Biplob Kr. Modak, Durga P. Haldar
Pagination: 137-143
   Full-Text PDF Abstract Views: 28 | Pdf Views: 259
Hemlata Verma, Neera Srivastava
Pagination: 145-150
   Full-Text PDF Abstract Views: 28 | Pdf Views: 41
A. Mitra, N. Mukherjee, H. K. Jana, D. Bandyopadhyay, P. Goswami, K. Banerjee
Pagination: 151-158
   Full-Text PDF Abstract Views: 26 | Pdf Views: 258
Garima Harit, Neera Srivastava
Pagination: 159-166
   Full-Text PDF Abstract Views: 28 | Pdf Views: 54
S. K. Sasmal, A. Choudhury, G. Dash
Pagination: 167-174
   Full-Text PDF Abstract Views: 39 | Pdf Views: 205
M. K. Dev Roy, N. C. Nandi
Pagination: 175-194
   Full-Text PDF Abstract Views: 24 | Pdf Views: 199
Gopal Sharma, Hasko Nesemann, Subodh Sharma
Pagination: 195-204
   Full-Text PDF Abstract Views: 21 | Pdf Views: 23
Mrinmay Ghorai, Utpal Kr. Sar, Ritish Das, Bidhan C. Patra
Pagination: 205-212
   Full-Text PDF Abstract Views: 73 | Pdf Views: 54
S. Pal, D. Banerjee
Pagination: 213-222
   Full-Text PDF Abstract Views: 24 | Pdf Views: 232
Debashis Kumar Basu
Pagination: 223-231
   Full-Text PDF Abstract Views: 24 | Pdf Views: 243
Lily Mondal
Pagination: 233-236
   Full-Text PDF Abstract Views: 587 | Pdf Views: 200

Short Communication

Banani Mandal, Arunava Mukherjee, Samir Banerjee
Pagination: 237-239
   Full-Text PDF Abstract Views: 26 | Pdf Views: 229
Sudip Mandal
Pagination: 241-242
   Full-Text PDF Abstract Views: 61 | Pdf Views: 226
Mousumi Roy, N. C. Nandi
Pagination: 243-243
   Full-Text PDF Abstract Views: 27 | Pdf Views: 121