Volume 36, Issue 3-4, December 2020

Table of Contents

Obituary

Editorial Board

DOI: 10.18311/jsst/2020/27624, Pagination:
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 65

Articles

Akshaya R. Chavan, Radha V. Jayaram, Sunil S. Bhagwat

DOI: 10.18311/jsst/2020/18643, Pagination: 89–101
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 14
S. Lakshmi Kanth Konuru, V. Umasankar, Arun Kumar Sarma

DOI: 10.18311/jsst/2020/20109, Pagination: 103-108
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 76
Mahmoud A. Al-Qudah, Rasha S. Hamaideh, Idrees F. Al-Momani, Nezar Al-Bataineh

DOI: 10.18311/jsst/2020/23534, Pagination: 109–124
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 167
Amit G. Shirke, Peeyush Desai, Monika Vashisht, Bharatkumar Z. Dholakiya, Ketan Kuperkar

DOI: 10.18311/jsst/2020/24415, Pagination: 125–135
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 281
Rehana Parveen, Alokmay Datta, Prasanta Kumar Maiti

DOI: 10.18311/jsst/2020/24875, Pagination: 137–145
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 56
Mandira Pradhananga Adhikari, Arjun Thapa

DOI: 10.18311/jsst/2020/25657, Pagination: 147–159
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 58
Basem Ammar

DOI: 10.18311/jsst/2020/26019, Pagination: 161-177
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 215