Volume 56, Issue 4, October - December 2019

Table of Contents

Original Articles

Prema Ramachandran, Amrita Pramanik, K. Kalaivani

DOI: 10.21048/ijnd.2019.56.4.23960, Pagination: 341-350
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 50
Kamini Prabhakar, K. Kalaivani, S. Kowsalya, Prema Ramachandran

DOI: 10.21048/ijnd.2019.56.4.23980, Pagination: 351-364
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 151
N. Hemalatha, J. Naveen, V. Baskaran

DOI: 10.21048/ijnd.2019.56.4.23709, Pagination: 365-380
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 255
J. J. Babu Geddam, Naveen Kumar Boiroju, Raja Sriswan Mamidi, Mahesh Kumar Mummadi, Sreenu Pagidoju

DOI: 10.21048/ijnd.2019.56.4.23934, Pagination: 381-396
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 94
B. S. Nisha, S. N. Prabhavathi, Jamuna Prakash

DOI: 10.21048/ijnd.2019.56.4.23942, Pagination: 397-411
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 13
Martil Chacko, Khyrunnisa Begum

DOI: 10.21048/ijnd.2019.56.4.23726, Pagination: 412-421
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 48
V. Vinotha, T. H. Hema, A. J. Hemamalini

DOI: 10.21048/ijnd.2019.56.4.23454, Pagination: 422-430
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 52
Anjali Kashyap, Pankaj Chhabra

DOI: 10.21048/ijnd.2019.56.4.23736, Pagination: 431-438
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 258

Review Articles

P. Meena Kumari, S. P. Muthukumar

DOI: 10.21048/ijnd.2019.56.4.23688, Pagination: 439-454
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 25
Arun Pandiyan, Mrunal Barbhai, Srujana Medithi

DOI: 10.21048/ijnd.2019.56.4.23713, Pagination: 455-465
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 15

Book Review

B. Nalini

DOI: 10.21048/ijnd.2019.56.4.24277, Pagination: 466-467
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 129