Volume 65, Issue 10, October 2017

Table of Contents

Editorial


DOI: 10.18311/jmmf/2017/26959, Pagination: iii
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 255

Articles

Yiming Wen, Yong Cheng, Wei Liang, Chong Chen, Xiaoyan Zeng, Wei Sun, You Lin

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26960, Pagination: 515-520
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 170
Dongfang Xu, Tao Feng, Jing Yang, Zuoya Qin

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26961, Pagination: 521-523
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 241
Jia Bing, Wen Zhihui, Wang Qingjun

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26962, Pagination: 524-530
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 102
Tao Guo, Jianhua Yang, Lie Shi

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26963, Pagination: 531-533
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 18
Fei Xue, Baisheng Nie

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26964, Pagination: 534-539
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 213
Wen Jing, Liu Changdi, Yao Mengduo, He Yongming, Luo Wei

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26965, Pagination: 540-546
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 148
Jinchun Xue, Weifang Huang, Jiefang Jin

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26966, Pagination: 547-552
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 27
Liu Chao, Yang Jianhua, Zhou Zhenfeng

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26967, Pagination: 553-555
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 226
Zhen Zhang, Wen Pang, Linting Zhang, Peng Jiao, Xikai Wang

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26968, Pagination: 556-562
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 186
Fei Jinbiao, Wen Hu, Zhang Duo

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26969, Pagination: 563-569
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 154
Chao Ren, Keqing Li, Wen Ni, Biyao Geng, Xiaowei Cui, Jiajia Wang

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26970, Pagination: 570-574
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 106
Mingzhou Zhao, Renshu Yang, Juan Fang

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26971, Pagination: 575-580
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 21
Yunbo Li

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26972, Pagination: 581-586
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 116