Volume 5, Issue 2, July - December 2018

Table of Contents

Original Research Article

Sayli Shekhar Korde, Anil Shankarlal Gugle, Manoj Karbhari Pawar

DOI: 10.18311/mvpjms/2018/v5i2/18265, Pagination: 125-133
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 74
Umang Patil, Jitendra Kodilkar, Neelima Chafekar, Deodatta Chafekar, Gauri Anand Diwan

DOI: 10.18311/mvpjms/2018/v5i2/18282, Pagination: 134-139
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 252
Neelima Chafekar, Jitendra Kodilkar, Parth Deogaonkar, Maansi Gujarathi

DOI: 10.18311/mvpjms/2018/v5i2/721, Pagination: 140-144
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 15
Shreyas Ravat, Sandip Chaudhari, Neelima Chafekar

DOI: 10.18311/mvpjms/2018/v5i2/18611, Pagination: 145-150
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 45
Ravindra Sonawane, Akshay Patil, Sagar Sonawane

DOI: 10.18311/mvpjms/2018/v5i2/18616, Pagination: 151-155
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 98
Dhiraj N. Balwir, Neha Nitin Pawaskar

DOI: 10.18311/mvpjms/2018/v5i2/18184, Pagination: 156-161
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 285
Snehal Dnyandeorao Bhade, Archana M. Ukey, Sheela Chikhalikar

DOI: 10.18311/mvpjms/2018/v5i2/18266, Pagination: 162-171
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 50
Abhay G. Kakade, Nilesh H. Chaudhari, Sumit M. Baviskar, Rounak R. Bagga, Zoya M. Patni

DOI: 10.18311/mvpjms/2018/v5i2/18660, Pagination: 172-177
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 76
Brijbhushan S. Mahajan, Vishal Patil, Yogesh Rathod, Ameya Kulkarni, Nimesh Nebhani, Bhalchandra Prabhakar Bhalerao

DOI: 10.18311/mvpjms/2018/v5i2/18361, Pagination: 178-184
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 129
Kavita Gite, Rajendra Chaudhari

DOI: 10.18311/mvpjms/2018/v5i2/18255, Pagination: 185-193
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 102
Yamini Sorate, Usha Vaswani

DOI: 10.18311/mvpjms/2018/v5i2/18457, Pagination: 194-197
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 121
Rohit Chandrakant Kamble, Nilima S. Gupte

DOI: 10.18311/mvpjms/2018/v5i2/18721, Pagination: 198-203
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 224
S. G. Gupte, Gautami Nagabhirava

DOI: 10.18311/mvpjms/2018/v5i2/18271, Pagination: 204-210
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 196
Milind D. Deshmukh, Paresh Shirish Agiwal, Anil S. Gugle, Shrikant Kumavat, Manoj Pawar

DOI: 10.18311/mvpjms/2018/v5i2/18268, Pagination: 211-215
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 37
Meetali Mukund Khairnar, Abhijeet Madhukar Patil

DOI: 10.18311/mvpjms/2018/v5i2/11030, Pagination: 216-221
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 59
Kiran P. Patole, Deepti Satish Paprikar

DOI: 10.18311/mvpjms/2018/v5i2/18672, Pagination: 222-225
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 284

Case Reports

Hemantkumar Gopal Borse, Deepak Thombare

DOI: 10.18311/mvpjms/2018/v5i2/18063, Pagination: 226-228
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 101