Volume 65, Issue 12, December 2017

Table of Contents

Articles

Fusheng Niu, Yawei Zhao, Jinxia Zhang, Long Wang

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26930, Pagination: 629-633
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 68
Zheng-Yuan Jia, Gang Zhang, Gui-Bin Zhang

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26931, Pagination: 634-640
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 160
Biyao Geng, Wen Ni, Jiajia Wang, Xiajie Qiu, Xiaowei Cui, Chao Ren, Siqi Zhang, Yi Xing

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26932, Pagination: 641-647
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 222
Liangliang Jia, Tagen Dai, Chaozhuang Xi, Dexian Zhang, Richard C. Bayless

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26933, Pagination: 648-657
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 178
Xiaoming Lou, Congcong Wang, Wenbin Jian

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26934, Pagination: 658-667
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 30
Binglei Li, Yongbing Li

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26935, Pagination: 668-675
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 265
Yongxiang Zhang, Yingchun Tang, Bo Ming

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26936, Pagination: 676-683
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 211
Hongfen Zhang, Xiangfeng Shi, Erxin Gao, Shaofei Zhao, Ruihong Zhang

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26937, Pagination: 684-690
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 247
Hongbo Guo, Yongheng Sun

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26938, Pagination: 691-695
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 235
Xiuwu Wang, Wei Luo, Junliang Li, Jie Liu, Ruiquan Liao, Dequan Xu

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26939, Pagination: 696-702
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 138
Jun Zhang, Yunbo Li, Xifang Tian

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26940, Pagination: 703-707
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 132
Junfeng Liu, Ruize Qin, Hongbo Shi

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26941, Pagination: 708-713
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 181
Xiaodong Wang, Xiaoyun Wang, Jie Liu, Youcheng Jiang, Yuanyuan Pu

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26942, Pagination: 714-718
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 188
Qian Jia

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26943, Pagination: 719-723
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 212
Mijun Wang, Xiancheng Mao, Haidong Jiang

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26944, Pagination: 724-729
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 34
Yanshun Zhao, Peng Li, Qilei Yin, Tong Wang

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26945, Pagination: 730-737
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 65
Liu Peng, Yue Jianhua

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26946, Pagination: 738-742
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 183
Shu Yan, Jianhua Yao, Ji Li, Xu Zhu, Chao Wang, Wei He, Shizhong Ma

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26947, Pagination: 743-748
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 282
Li Yang, Taozhen Huang, Shengbang Song

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26948, Pagination: 749-756
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 140
Zhengsong Yu, Yang Rui

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26949, Pagination: 757-762
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 230