Volume 31, Issue 2-4, June - December 2017

Table of Contents

Original Articles

Patil Sayam, Vaz Anna, V. Jakati Sanjeev
Pagination: 33-42
   Full-Text PDF Abstract Views: 35 | Pdf Views: 284
Laishram Bijaya Devi, Prabhat Kumar Chaudhari, O. Brajachand Singh, Jayabati Laiphangbam
Pagination: 47-50
   Full-Text PDF Abstract Views: 40 | Pdf Views: 198
Soumya S. V., Jagadish Ebenezer, B. Antonisamy
Pagination: 51-54
   Full-Text PDF Abstract Views: 27 | Pdf Views: 134
S. S. Rana, O. P. Kharbanda
Pagination: 55-63
   Full-Text PDF Abstract Views: 32 | Pdf Views: 110
S. S. Rana, O. P. Kharbanda
Pagination: 64-66
   Full-Text PDF Abstract Views: 30 | Pdf Views: 16
Manju Kumari, Sonali Taneja, Shiana Bansal
Pagination: 67-72
   Full-Text PDF Abstract Views: 33 | Pdf Views: 51
I. Anand Sherwood, Gail Douglas
Pagination: 73-78
   Full-Text PDF Abstract Views: 29 | Pdf Views: 34
Manali Ramakrishnan Srinivasan, Saravanan Poorni, Yogeshwaran Nitharshika, Davidson Diana, Dasarathan Duraivel
Pagination: 79-83
   Full-Text PDF Abstract Views: 42 | Pdf Views: 260
Komali Garlapati, Vathsala Naik, Gaurav Sharma
Pagination: 84-88
   Full-Text PDF Abstract Views: 35 | Pdf Views: 194
C. Rahila, M. B. Aswath Narayanan, J. John Kirubaharan, S .G. Ramesh Kumar, A. Leena Selvamary, A. Sujatha
Pagination: 89-92
   Full-Text PDF Abstract Views: 29 | Pdf Views: 70
Irengbam Vidyalakshmi, Abhilash Pasare, T. V. Narayan, Chaitanya N. Babu, Shobith Shetty, B. V. Prakruthi
Pagination: 93-98
   Full-Text PDF Abstract Views: 29 | Pdf Views: 279
Harekrishna J. Raval, Neerja Mahajan, Rajesh Sethuraman, Naveen Y. G.
Pagination: 99-104
   Full-Text PDF Abstract Views: 37 | Pdf Views: 95
A. Vaishali, K. Madhu Varma, P. Arun Bhupathi, T. Sreenivasa Bharath, M. V. Ramesh, P. Venkata Karteek Varma
Pagination: 105-108
   Full-Text PDF Abstract Views: 32 | Pdf Views: 174
K. Manikandan, G. Sujatha, R. Shanmuga Priya, T. Srinivasa Prasad, S. Satish Kumar, Shaik M. Shamsudeen
Pagination: 109-114
   Full-Text PDF Abstract Views: 28 | Pdf Views: 16
Arvind Babu Rajendra Santosh, Kathleen C. M. Coard, Errol B. Williams, Thaon Jones
Pagination: 115-120
   Full-Text PDF Abstract Views: 27 | Pdf Views: 126
Gaurav Bakutra, Shivlal Vishnoi, Jinal Desai, Vidhi Soni
Pagination: 121-124
   Full-Text PDF Abstract Views: 32 | Pdf Views: 72
Nivedha Subburaman, Madankumar Parangimalai Diwakar, Vivek Vikraman, Mathumathi Ammaiappan, Vijendranath Srinivasan
Pagination: 125-130
   Full-Text PDF Abstract Views: 31 | Pdf Views: 45

Case Study

S. Dhinahar, Dhivya Dilipkumar, Poonkuzhali Suresh, Akshay Tandon, Aaron Pereira
Pagination: 43-46
   Full-Text PDF Abstract Views: 40 | Pdf Views: 262