Volume 65, Issue 5, May 2017

Table of Contents

Articles

Fan Zhuangqing, Li Juncheng, Li Huimin, Lu Yonggang, Wang Jianmin, Chen Jing, Kang Jianyi

DOI: 10.18311/jmmf/2017/26999, Pagination: 233-239
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 130
Guozhang Wang, Gengxing Guo

DOI: 10.18311/jmmf/2017/27000, Pagination: 240-244
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 131
P. Balamadeswaran, A. K. Mishra, Phalguni Sen, M. Ifthikhar Ahmed

DOI: 10.18311/jmmf/2017/27001, Pagination: 245-251
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 198
He Wei, Li Mengying, Shuyi Guo

DOI: 10.18311/jmmf/2017/27002, Pagination: 252-257
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 126
Fang Shao, Fa Zhang, Zhijin Zhou, Yunhai Wang, Lihua Xiao, Qingdong Qin, Aijun Liu

DOI: 10.18311/jmmf/2017/27003, Pagination: 258-268
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 138
Shakti Patnaik, Ramesh M. Bhatawdekar, Mohamad Tonnizam Edy, Mohan Gore

DOI: 10.18311/jmmf/2017/27004, Pagination: 269-272
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 149
He Wei, Lin Xinhao, Zhang Qianqian, Guo Shuyi

DOI: 10.18311/jmmf/2017/27005, Pagination: 273-277
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 269
Shuangming Ling

DOI: 10.18311/jmmf/2017/27006, Pagination: 278-282
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 198
Hai-Xin Wu, Min Xia, Qing-zhi Yan, Tian Tian, Qi-peng Hu, Chang-Chun Ge

DOI: 10.18311/jmmf/2017/27007, Pagination: 283-290
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 150
He Wei, Zhu Ge, Guo Shuyi

DOI: 10.18311/jmmf/2017/27008, Pagination: 291-297
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 118
Li Liu, Jing Li, Ya Gong, Yaiming Pi, Libo Yang

DOI: 10.18311/jmmf/2017/27009, Pagination: 298-303
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 135
Tingting Wang, Wanchun Zhao, Liandi Zhang, Xiaohan Feng, Kunpeng Zhang

DOI: 10.18311/jmmf/2017/27010, Pagination: 304-313
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 190
Xinli Xu, Xinming Zhang

DOI: 10.18311/jmmf/2017/27011, Pagination: 314-318
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 17
Song Feng-Min, Zhang Xing-Chang, Zhen Li-Sha, Ge Hong-Guang, Li Chen

DOI: 10.18311/jmmf/2017/27012, Pagination: 319-327
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 278
Li Liu, Yanming Pi, Ying He, Zhenxing Zhang, Zetian Meng, Zhipeng Dai

DOI: 10.18311/jmmf/2017/27013, Pagination: 328-333
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 36
Hu Yajie, Ye Jiaren

DOI: 10.18311/jmmf/2017/27014, Pagination: 334-339
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 167
Li Liu, Jing Li, Naiyuan Zhang, Jinsheng Hao, Yanfen Sui, Yanfu Pi

DOI: 10.18311/jmmf/2017/27015, Pagination: 340-346
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 120