Volume 65, Issue 3, March 2017

Table of Contents

Articles

Yuyan Luo, Zhong Wang, Yao Chen, Zhixue Liao

DOI: 10.18311/jmmf/2017/27026, Pagination: 91-100
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 125
Weiming Luo, Shaoqing Shi, Yu Liao, Jianhu Sun

DOI: 10.18311/jmmf/2017/27027, Pagination: 101-107
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 29
Yutan Dou, Daxing Wang, Mengli Zhang, Menggang Zhang

DOI: 10.18311/jmmf/2017/27028, Pagination: 108-114
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 56
Sun Xiurong, Dong Shimin, Wang Hongbo, Li Weicheng

DOI: 10.18311/jmmf/2017/27029, Pagination: 115-122
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 134
Yongyi Wen, Yong Lei, Huayou Liang

DOI: 10.18311/jmmf/2017/27030, Pagination: 123-128
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 289
Zhanjun Qiao

DOI: 10.18311/jmmf/2017/27031, Pagination: 129-134
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 39
Haijiao Fu, Dazhen Tang, Linlin Wang, Shida Chen, Tao Zhang, Haiyong Wu

DOI: 10.18311/jmmf/2017/27032, Pagination: 135-143
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 76
Weicheng Ren, Dengpan Qiao, Jun Jie Ba, Guangtao Li

DOI: 10.18311/jmmf/2017/27033, Pagination: 144-148
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 46
Hongmei Liu, Xia Meng, Wei He, Rong Li

DOI: 10.18311/jmmf/2017/27034, Pagination: 149-155
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 261
Deyong Wang, Wei Wang

DOI: 10.18311/jmmf/2017/27035, Pagination: 156-162
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 218